Betaling 2011 nHBHnnHi hh Langescraat hoek Achterstraat ca 1920 met hoekpui van sigaren magazijn Deli en hetzelfde pand voor en na de recente renovatie ,v iw Het hoekpand Langestraat 26 Achterstraat dat nogal een verwaarloosde indruk maakte is na de afgegeven bouwvergunning inmiddels gerenoveerd. De hogere nieuwe pui is een verbetering, maar jammer dat de oude hoekpui niet als inspiratie voor de nieuwe pui heeft gediend (zie foto). Wij hadden wel bezwaar tegen de forse reclamerand. Deze is in omvang teruggebracht en in de zijgevel zijn de muurankers nu zichtbaar gebleven. Tenslotte de Oude Ambachtsschool Bergerweg 1. Als afronding van het restauratieplan werd het plan voor de ingang en de openbare ruimte aan de Bergerweg aan de welstand- en monumentencommissie voorgelegd. Wij hebben direct bezwaar aangetekend. Dit voorstel vonden wij ernstig afbreuk doen aan de neo-classicistische sfeer van de gevel. De hardstenen trap zou verwijderd worden en er werd een modern bordes voorgesteld met rode kunststof overtrokken tegels en met een balustrade van plexiglas. De entree behoort tot het monument en moet Ambachtsschool aan de Bergerweg in 1920 met nog de oorspronkelijke houten kozijnen. Collectie Regionaal Archief Alkmaar. naar ons oordeel ongewijzigd blijven. Een extra deur lijkt overbodig of zou aan de binnenzijde geplaatst moeten worden. Het plan is inmiddels aanzienlijk verbeterd. De extra voordeur is uit het plan verwijderd en de bestaande hardstenen treden worden naar voren verplaatst. Wij twijfelen nog aan de kwaliteit van de antraciet betontegels. Wij pleiten ervoor in ieder geval het gehele bordes in hardsteen uit te voeren. De groenstrook voor de gevel zou breder moeten worden. Het blijft betreurenswaardig dat het bestaande muurtje al gesloopt is, maar dat maakte helaas geen deel uit van het monument. De tuinmuur en de groenstrook aan de voorzijde behoort ons inziens bij de kwaliteit van dit gebouw. Het muurtje schijnt niet het rudiment te zijn van de gemetselde erfafscheiding waarop vroeger gemetselde pilaren stonden waartussen een stalen hekwerk hing; zie foto ca. 1920 (toen het Scharlo nog smal was). Namens de werkgroep Welstand, Henk de Visser Dit is alweer het laatste nummer van 2010. Bij de leden die met incasso betalen wordt het lidmaatschap eind februari/ begin maart van hun rekening afgeschreven. Is er geen strookje in uw boekje dan hoeft u niets te doen. Aan de overige leden, die het lidmaatschap van minimaal 17,00 zelf overschrijven, wil ik vragen dit voor eind februari te doen. Als herinnering is er een strookje in dit boekje gedaan. W. K. van der Molen, penningmeester 84 Oud Alkmaar 2010

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 2010 | | pagina 30