vrijstaande lantaarnpalen verloren gaan, zouden in de Sint Sebastiaanstraat, Paardenmarkt of Marktstraat gecompen seerd kunnen worden. Daar de Gedempte Nieuwesloot de looproute is van Langestraat naar Overstad zou het aanbeveling verdienen de markt slechts aan één zijde van de straat te houden. De Historische Vereniging adviseerde ook meer bomen op een vaste afstand over de gehele route te plaatsen. Gelet op de breedte van de straat moet dit ondanks kabels en leidingen gemakkelijk kunnen. De bomen tussen Hofplein en Van den Boschstraat zouden beter aan de zuidzijde van de straat geplaatst kunnen worden in plaats van voor de toch al groene tuin (met leilinden) van het Hof van Sonoy. Op de bomen langs het Hofplein sluit dit beter aan en de zuidelijke gevelwand is veel minder van kwaliteit dan de gevelwand van het Hof van Sonoy en het Huis van Achten. Wij pleiten ook voor het hergebruik van de bestaande gebakken stenen en het handhaven van het deel met oude ijsselsteentjes voor het Hof van Sonoy en het Huis van Achten. Verder heeft de HVA nog adviezen afgegeven over de openbare inrichting van de Schelphoek, de inrichting van de Paardenmarkt en het bestemmingsplan Jaagpad-Oost. Ook heeft de Historische Vereniging bijgedragen aan de opstelling van de ontwikkelingsvisie voor de Alkmaarder Hout waarbij wij het initiatief voor het terugplaatsen van de Buitensociëteit graag ondersteunen. Wij komen hierop in het volgende nummer van Oud Alkmaar terug. Ook zijn er nog een paar interessante bouw- en restauratieplannen. Het meest in het oog springend was ongetwijfeld het restauratieplan voor de Synagoge in de Hofstraat. De kosterswoning (het rabbihuis) en het schooltje op het achterterrein (te ontsluiten via het Melcoterrein) worden als woning gerenoveerd. Er wordt naast de synagoge een nieuw volume gebouwd voor de nodige facilitaire voorzieningen. Het restauratieplan is na een bouw historisch onderzoek van de afd. Monumentenzorg en Archeologie tot stand gekomen en wijkt duidelijk af van het restauratieplan dat op verzoek van de gemeente in 2008 is opgesteld. Toen is gekozen voor het herstel van het zadeldak dat waarschijnlijk door de brand (ca 1920) laat 173: Het laatste woonhuis aan de Laat is ook winkel geworden. Klokgevel met zeer opval lend/ries in kruisverband is verwoest. Nu volgt men het restauratieplan van Abraham Elzas uit 1932, waar bewust de kap in afgeplatte vorm terugkwam. Gelukkig wordt de dakkapel op het voordakvlak gereconstrueerd. De nieuwbouw naast de synagoge is eigentijds maar op de begane grond achter de te verhogen tuinmuur weggewerkt en op de verdieping één travee teruggezet. Op de Laat 173 is het laatste woonhuis op de begane grond nu ook een winkel geworden (Vanilia). Deze klokgevel met een zeer fraai fries van metselwerk is goed gerestaureerd en heeft aan de buitenzijde de historische kozijnindeling behouden. Er was een monumenten vergunning nodig om een interne doorgang te maken naar het pand ernaast, dat ook een nieuwe pui heeft gekregen. Het optrekken van de pui heeft het gevelbeeld verbeterd. In de winkel zijn ook nog fraaie historische details te zien. Oud Alkmaar 2010 83

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 2010 | | pagina 29