behouden en gerenoveerd wordt en goedkeuring te vragen bij de Provincie voor het bijbouwen van twee nieuwe woningen. In het kader van de structuurvisie van de Provincie, waarbij uitdrukkelijk wordt gepleit voor behoud van de kenmerkende stolpen in het Noord- Hollandse landschap, zal de provincie ongetwijfeld haar medewerking willen verlenen. Een bomenrijke Gedempte Nieuwesloot in ca 1910. Bomen zijn nu door markt en kermis nauwelijks mogelijk. Collectie Regionaal Archief Alkmaar. Boerderij Boomlust aan de Schermerdijk, alleen te behouden met twee extra woningen op het erf. Op initiatief van de Boerderijenstichting en de HVA is de kwestie begin september 2010 weer onder de aandacht gebracht bij de wethouder Monumentenzorg en Ruimtelijke Ordening. Bij een bezoek op locatie werd geconcludeerd dat boerderij Boomlust door zijn situering (aan de rand van de Schermer) en authenticiteit (afgeknotte stolp met vroeg twintigste-eeuws voorhuis) in aanmerking komt voor bescherming en plaatsing op de monumentenlijst. De wethouder heeft toegezegd te bemiddelen in een oplossing waarbij de boerderij De Historische Vereniging heeft ook een zienswijze opgesteld als reactie op het herinrichtingsplan van de Gedempte Nieuwesloot. De indeling en plaatsing van bomen en straatmeubilair als lantaarnpalen en banken is naar onze mening teveel ingegeven door het gebruik van de straat als marktplaats en als kermisruimte. Het verbaast ons dat dit prevaleert, omdat het 'gewone' gebruik van de ruimte primair zou moeten zijn voor de boogde kwaliteit van de openbare ruimte. Indien er aanvankelijk serieus is nagedacht over het maken van een grachtje in de openbare ruimte is het vreemd dat er nu geen plaats meer is voor vrijstaande lantaarnpalen en een regelmatige ritmiek van laanbomen. Vrijstaande lantaarnpalen zijn veel monumentaler dan lantaarns aan de gevels en geven richting en schaal aan de straat. Het positieve beeld dat door de vaste ritmiek van de lantaarnpalen bereikt wordt, is goed zichtbaar op de Koningsweg, die nota bene veel smaller is. De Gedempte Nieuwesloot is te breed voor hangende lantaarns en deze zijn bovendien niet op alle gevels gewenst of op gelijke hoogte te plaatsen. De paar plaatsen voor marktkramen, die door het plaatsen van 82 Oud Alkmaar 20x0

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 2010 | | pagina 28