Geschilderde geschiedenis Een schilderij uit 1862 van het Beleg van Alkmaar Christi M. Klinkert Dit voorjaar heeft de Dr. Hofsteestichting het schilderij van Herman ten Kate, dat is afgebeeld op p. 43, geschonken aan de gemeente Alkmaar. De negentiende-eeuwse kunstenaar heeft hierop de grote aanval verbeeld, die de Spaanse legers op 18 september 1573 aan de noordoostzijde van Alkmaar uitvoerden. Op 18 september 1573 begonnen Spaanse troepen rond half vier 's middags een stormaanval op de Friese Poort en de Rode Toren. Deze bouwwerken aan de noord oostelijke, zwakke zijde van Alkmaar waren tegen die tijd flink in puin gescho ten; vanaf de vroege morgen waren ze doorlopend onder vuur gehouden. De Spanjaarden hoopten over de brokstukken de stad binnen te kunnen dringen en in te nemen. Op het schilderij van Ten Kate neemt de stadsmuur een centrale plaats in; een groot deel van het doek is eraan gewijd. Dat levert een indrukwekkende compositie op: de toeschouwer krijgt het gevoel zelf tussen de Spaanse soldaten voor de Friese Poort te staan. Maar helemaal historisch verantwoord is het niet. Volgens het ooggetuigenverslag van het beleg dat Nanning van Foreest schreef, waren deze poort en de naastgelegen Rode Toren in de uren voor de bestorming namelijk 'tot de grond toe kapotgeschoten' - er moet dus in de middag van 18 september 1573 veel minder muur te zien zijn geweest dan de schilder heeft afgebeeld.1 Herman ten Kate geeft een vertekend beeld van de stad, en niet alleen wat de staat van de muur betreft. Welke kerk is het bijvoorbeeld precies, die rechts boven alles en iedereen uittorent? Zijn afmetingen lijken te duiden op de Sint Laurenskerk, maar die kan in werkelijkheid niet zo goed te zien zijn geweest vanaf de Friese Poort. Derde twijfelachtige element is de toren uiterst links. Welk gebouw heeft de schilder hier willen weergeven? De Rode Toren zag er niet zo uit en lag bovendien honderden meters van de poort verwijderd. Andere in aanmerking komende torens waren er niet in de buurt. In de vroegmoderne oorlogspraktijk was het gebruikelijk om tijdens de strijd met trommels en trompetten signalen en bevelen te geven. De trompetter die Ten Kate linksonder op het doek schilderde, is dus een mooi beginpunt voor zijn beeldverhaal over de Spaanse aanval op Alkmaar. Als geschilder de figuur kan hij geen geluid maken, maar dankzij de opvallend rode banier aan zijn instrument valt hij toch erg op. Daarbij helpt het TEN AANVAL! Oud Alkmaar 2010

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 2010 | | pagina 9