Agenda De vereniging werd in 1925 opgericht. Zij heeft tot doel het beschermen en voor het nageslacht bewaren van de historische schoonheid van Alkmaar en omgeving en het aanmoedigen van de studie van de plaatselijke geschiedenis. Dit doet zij o.a. door het geven van welstandsadviezen, het organiseren van stadswandelingen, excursies en lezingen. Jaarlijks wordt de Oud Alkmaar- en Puienprijs uitgereikt. De vereniging beschikt over een eigen gebouw aan de Oudegracht, dat tevens als Archeologisch Centrum functioneert. Het adres is: Oudegracht 245, 1811 CG Alkmaar (tel. 06-22273936). Ook via inter net is de vereniging bereikbaar: info@historischeverenigingalkmaar.nl of www.hvalkmaar.nl. Het bestuur van de vereniging is als volgt samengesteld: L. Spaans, voorzitter, A.V. Janssen, secretaris, W.K. van der Molen, penningmeester, M.E. ten Berge, G. Breebaart, J.T. Nachbar, K. Tiebie en H.C. de Visser, leden. De prijs van het lidmaatschap bedraagt €17 per jaar. Postbanknummer 600401 t.n.v. Historische Vereniging Alkmaar. Dinsdag 7 september Een wandeling die aansluit bij het thema van Open Monumentendag, "Smaak van de 19de eeuw". Start 19.00 uur bij de Laurentiuskerk op het Verdronkenoord. Dinsdag 21 september We vertonen historische filmpjes van het Regionaal Archief. Oudegracht 245, 20.00 uur. Gaarne aanmelden bij Guus Breebaart, tel: 072-5110383. Zondag 10 oktober De gebruikelijk Ontzetwandeling begint dit jaar bij het beeld van Adriaan Antonisz bij de Ringersbrug over het Noordhollands Kanaal. Start 13.30 uur Woensdag 20 oktober Mevrouw Carla Rogge spreekt over de Remon strantse kerk aan het Fnidsen, die dit jaar de Oud Alkmaarprijs heeft gekregen. Ouderen- sociëteit, Varnebroek 31Aanvang 20.00 uur. Zaterdag 23 oktober Een fietstocht langs plekken die met water te maken hebben, in het kader van de Week van de Geschiedenis. Gaarne aanmelden bij Guus Breebaart, tel: 072-5110383. Woensdag 17 november Feestelijke bijeenkomst ter gelegenheid van 10 jaar Puienprijs. Aanvang 20.00 uur in de Trefpuntkerk, Frederik Hendriklaan 22. Woensdag 8 december Lezing door drs. H.D.E Bos ter gelegenheid van het 85- jarig bestaan van onze vereniging. Ouderensociëteit, Varnebroek 31. Aanvang 20.00 uur. HISTORISCHE VERENIGING ALKMAAR

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 2010 | | pagina 31