- De gevel langs de Molenbuurt is thans rommelig en lijkt in het nieuwe ontwerp te verbeteren. Het is jammer dat hier niet een paar woonlagen mogelijk zijn met een aantrekkelijk uitzicht op het Bolwerk. - De gevel aan het Canadaplein lijkt qua schaal een verbetering, maar samenhang en parcellering zou krachtiger kunnen. - De HVA heeft bezwaar tegen het gebruik van plaatmateriaal in de gevel. De welstandscriteria voor het beschermd stadsgezicht schrijven hoogwaardige materialen voor en bij voorkeur baksteen. Over het aanbrengen van een donkergrijze cementsluiter over de bestaande baksteen hebben wij onze twijfel. Regelmatig komen er aanvragen voor nieuwe winkelpuien. Meestal hebben de bestaande puien dan geen waarde meer en kan een vernieuwing van de pui een kwalitatieve verbetering van een pui zijn vooral als bijvoorbeeld grove luifels en dichte rolluiken verdwijnen. Soms heeft de bestaande pui nog Boterstraat nr 4 nog architectonische historische met portiek waarde. Dat is ook het geval bij de winkelpuien Boterstraat 4 en 8. Dit zijn beeldbepalende panden en ook de puien zijn ondanks het achterstallig onderhoud van een bijzondere architectonische kwaliteit. Juist door deze puien te restaureren zouden nieuwe winkels zich positief in het straatbeeld kunnen onderscheiden. De pui van nr4 kende vroeger een portiek, het is aanbevelenswaardig deze te herstellen. Het eerste voorstel ging echter uit van totaal nieuwe puien met veel glas en verplaatsing van de deur van de bovenwoning. Dit plan werd door de welstandscommis- sie afgewezen. Bij het tweede plan werd meer respect getoond voor de bovenlichten van de huidige puien, maar bij het plan nr. 8 werd toch de gehele pui vernieuwd. Hoewel de puien op zichzelf passender zijn dan het eerste voorstel, behield de Historische Vereniging met name bezwaar tegen het verplaatsen van de voordeur (nr. 6) van nr. 8 naar nr. 4. Mede hierdoor worden de huidige puien en gevels niet gerespecteerd. Het gaat om beeldbepalende panden die op zich een schilbescherming hebben. Je mag dan verwachten dat er een verbouwplan komt met respect voor de huidige gevel. Bij beide panden zou minimaal de bovenlicht- constructie gehandhaafd moeten worden en ook de positie van de voordeur. Namens de werkgroep Welstand, Henk de Visser 56 Oud Alkmaar 2010 Huidige situatie Boterstraat 4 t/m 8 Eerste schetsontwerp renovatie Tweede schetsontwerp renovatie

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 2010 | | pagina 30