Inhoudsopgave Hamerslag Jaargang 34, nummer 2 - 2010 29 Herman Gelens Cornells Jonker 35 Christi M. Klinkert Geschilderde geschiedenis. Een schilderij uit 1862 van het Beleg van Alkmaar 45 Saskia Hulskes Alkmaars papierstuc 51 Annelies Veronica Janssen Achter de gevel. Zeventiende-eeuwse nieuwbouw aan de Oudegracht 53 Alkmaar varia 54 Verenigingsnieuws Oud Alkmaar is een uitgave van de Historische Vereniging Alkmaar. Het tijdschrift verschijnt drie keer per jaar. Oude nummers zijn te koop bij Jan Nachbar, tel 072-5613332 Redactie Marlies ten Berge, Jan Drewes, Harry de Raad. Redactieadres Kopij voor Oud Alkmaar en te bespreken publicaties zenden aan: Redactie Oud Alkmaar, p/a Historische Vereniging Alkmaar, Oudegracht 245, 1811 CG Alkmaar. Druk Ter Burg Offset, Alkmaar. Historische Vereniging Alkmaar. Voor: Detail van Herman F.C. ten Kate, Beleg van Alk maar in 1573: Spaanse troepen bestormen de stad op 18 september, 1862, olieverf op doek, 195 x 175 cm. Collectie Stedelijk Museum Alkmaar. Achter. De Oudegracht met het monumentale pand, besproken in Achter de gevel, p. 51-52. Toen ik op 28 april jl. het voorzitterschap van Harold Bos mocht overnemen verraste hij het bestuur en mij met een bijzonder geschenk. De voorzittershamer en het bijbehorende blokje, waarop geslagen mag worden, had Harold bij juwelier Jos Peperkamp laten verfraaien met een zilveren band om de hamer en een zilveren lijst om het blokje. In de lijst had hij de namen van alle voorzitters tot nu toe laten graveren met de jaartallen van hun bewind. Bij iedere klap zou ik herinnerd worden aan mijn acht illustere voorgangers sinds 1925, het oprichtingsjaar van de 'Vereniging Oud-Alkmaar'. Dat jaartal en de vroegere naam van onze vereniging staan op de band. Dat nodigt mij uit om bij iedere bestuursvergadering ten minste één keer de fraaie hamer neer te laten komen op het memorabele blokje met de namen van Van Foreest, De Lange, Ringers, Schilstra, IJff, Valk, Van Amsterdam-Coelingh en Bos. Mijn naam had Harold er ook maar alvast bij laten zetten, met één jaartal uiteraard, 2010. Stijlvol en fijnzinnig van Harold, om op deze manier duidelijk te maken en door te geven, dat er al 85 jaar met liefde, zorg en veel inzet van velen gewerkt wordt aan het beschermen en voor het nageslacht bewaren van de historische schoonheid van Alkmaar en het aanmoedigen van de studie van de plaatselijke geschiedenis"Harold, namens het hele bestuur en alle leden, hartelijk dank voor al je belangeloze werk sinds 1988 voor onze vereniging. En voor het mooie, inspirerende cadeau! Leen Spaans Oud Alkmaar OMSLAG

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 2010 | | pagina 2