Ontwerp brug langzaam verkeer over gracht in Schelphoek bij de Zoutketen Brug over de Schelphoek voor de demping in 1954; dit is voorheen ook een ophaalbrug geweest. van de binnenstad in beginsel geen bezwaar tegen. Het zouden echter ook bruggen in een willekeurige nieuwbouwwijk kunnen zijn, er is geen architectonische relatie met de bebouwing en we missen de ambitie die uit het Masterplan bleek. Wij staan op het standpunt dat als het ontwerp geen toegevoegde waarde heeft het eigenlijk beter is de hekwerken op de bruggen op dezelfde wijze vorm te geven als in de binnenstad. Ons grootste bezwaar is echter dat de bruggen geen bruggenhoofd of aanzet hebben in het straatprofiel. Een van de principes bij de binnenstadsgrachten is dat de walkant flauw oploopt naar de aanzet van de brug; meestal wordt ook de kade op dat punt iets breder. In het Schelphoekontwerp loopt de walmuur op de zelfde hoogte door, waardoor het lijkt alsof de brug op een toevallige plek in de kade komt. De doorvaarthoogte is daardoor zeer beperkt en voor een niet beweegbare brug feitelijk te laag. Wij adviseerden een beperkt 'bruggenhoofd' toe te passen door de kade ter plaatse van de bruggen minimaal 50 cm te verhogen. Dit is met name noodzakelijk voor de brug die ook voor autoverkeer bestemd is. In de klankbordgroep Schelp hoek is ook de verdere inrichting van de openbare ruimte gepresenteerd. Hoewel het plan qua materialisatie goed verzorgd is hebben wij toch een aantal bezwaren tegen de situering van bomen en wegprofielen, welke wij in een brief aan het college nader zullen toelichten. Deze periode werd het gevelontwerp voor de vergroting van het Cultureel centrum De Vest voorgelegd. De HVA heeft geen bezwaar tegen de volumevergroting op deze locatie in de binnenstad, want het volume blijft lager dan de huidige toneeltoren. De HVA heeft wel enkele bedenkingen tegen de gevelontwerpen. Het oorspronkelijke ontwerp van de Vest uit de zeventiger jaren van de architecten Saarberg en Van der Scheer had een enigszins dorps karakter en is door voorgaande verbouwingen al verloren gegaan. Alleen de kenmer kende kolommenstructuur met de afgeronde hoeken langs een deel van de voorgevel en langs de Paternoster straat is hier nog van over en heeft een zekere charme. De werkgroep Welstand van de Historische Vereniging adviseerde als volgt: - In de gevel aan de Paternosterstraat overheersen de horizontale lijnen en missen wij de noodzakelijke verticale parcellering van het gevelbeeld. Door het ontbreken van gevelopeningen in het hogere deel lijkt het een dichte doos die niet past in het stadsbeeld. - De hoek van de gevel aan de Paardenmarkt naar de gevelwand 'Achter De Vest' zou versterkt kunnen worden. Het ontwerp lijkt beter dan de huidige 'achter'gevel, maar doet nog te weinig recht aan de alzijdigheid van het gebouw. Theater De Vest in 1979 Schetsontwerp verbouwing Theater 'De Vest' Oud Alkmaar 2010

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 2010 | | pagina 29