een keurig geklede heer op leeftijd, met opvallende snor en baard. Nu staat er op het schilderij van het beleg van Alkmaar een figuur afgebeeld met net zo'n snor en baard, uiterst rechts bovenop de stads muur. Als de lijst om het doek zit, is deze man nauwelijks zichtbaar, maar tijdens de restauratie is hij tevoorschijn gekomen en beter bekeken. Zeker weten zullen we het waarschijnlijk nooit, maar de kans is groot dat het hier om een zelfportretje van de kunstenaar gaat. (Vergelijk afb. p. 37] Toegegeven, het haar van de man op het schilderij is bruiner dan dat van de grijsaard op de foto, maar dat is gemakkelijk verklaarbaar: toen Arti's Galerij tot stand kwam was Ten Kate rond de veertig, toen hij de foto liet maken zo'n twintig tot dertig jaar ouder. Schilders hebben door de eeuwen heen vele van zulke onopvallende zelfportretten op grote figuurstukken geplaatst, als een soort signatuur. Wie er een aantal gezien heeft, gaat het kop- en figuurtype her kennen. Ze staan wat achteraf, maar kijken de beschouwer meestal recht aan en lijken er niet helemaal bij te horen. Hun haar dracht wijkt bijvoorbeeld opvallend af van de omringende figuren, of hun gezichts uitdrukking past niet zo goed bij de afgebeelde gebeurtenis - dat eerste is het geval bij het zelfportretje van Ten Kate. De Historische Galerij van Arti et Amicitiae, waarvoor Herman ten Kate de Spaanse aanval van 18 september 1573 ooit verbeeldde, is voorgoed uiteengevallen. De oorspronkelijke context van het schilderij is daarmee verloren gegaan, maar dat wil niet zeggen dat het zijn verhaal niet meer kwijt kan. Het Stedelijk Museum Alkmaar geeft het nu een plaats in een ander zinvol verband. Was het doek in Amsterdam een venster op de nationale geschiedenis, in Alkmaar is het een venster op de lokale geschiedenis geworden, meer specifiek een boeiende schakel in de beeldtraditie van het roemruchte beleg. Hopelijk spreekt het stuk op zijn nieuwe plek vele gene raties museumbezoekers aan! 1 Nanning van Foreest, Kort verhaal van het beleg van Alkmaar. Een ooggetuigenverslag, ingeleid door H.F.K. van Nierop, hertaald door M. Joustra, Alkmaar 2000, p. 57. Ibidem, pp. 551 en 61. Ibidem, pp. 57 en 59. Zie over de Historische Galerij van Arti: S.H. Levie et al., Het vaderlandschgevoel. Vergeten ne^entiende-eeuwse schilderijen over onze geschiedenis, Amsterdam 15178, pp. 233-234. De precieze lotgevallen van Arti's Historische Galerij zijn beschreven in: J.W.C. van Campen, 'De Historische Galerij van Arti et Amicitiae', Historia. Maandschrift voorgeschiedenis en kunstgeschiedenis, pp. 25-36. 44 Oud Alkmaar 2010 VENSTER NOTEN O

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 2010 | | pagina 18