lU /ut*** Foto van Herman onderwerpen aan bod komen in het boek. F.C. ten Kate, ca. Maar het zal Hofdijk best moeite gekost 1880-18^0,12,3 x hebben om het kort te houden wat de 8,9 cm. Foto/ victorie van 1573 betreft: dit onderwerp lag Collectie rkd/IB, de 'minstreel van Kennemerland', geboren Den Haag Alkmaarder, zeer na aan het hart. Hofdijks tekst in de catalogus komt hedendaagse lezers waarschijnlijk overdreven dramatisch en ergerlijk bloemrijk voor. Maar wie bij het lezen het schilderij voor ogen houdt, zal zien dat Hofdijk het tafereel in een paar zinnen toelicht en tot leven wekt. Kijk bijvoorbeeld naar de figuren op de stadsmuur en hoor Hofdijk vertellen: "Don Fadrique deed wat hy kon, om de stad in zijn macht te krijgen; maar die mannen, vrouwen en kinderen, over wie het doodvonnis alreeds was geveld, verweerden zich met den stoutsten heldenmoed. Tweemaal werd er gestormd - te vergeefs; ten derdemale een nog feller pooging - en drie Spaansche vaandels stonden op den wal geplant. "Triomf! de stad is ons!" krijt er een. "En dat is mijn!" roept een moedige Alkmaarder, en maait met zijn scherp slagzwaard den snoever de beenen onder het lichaam wech." Behalve over de onderwerpen die de Galerij diende te belichten, was in het plan van i860 ook het een en ander bepaald over vorm en formaat van de schilderijen en over de indeling van de zaalwanden. Zo zouden de werken in een betimmering gevat worden. Deze moet een kunstwerk op zichzelf geweest zijn, met engelenkopjes en bloemguirlandes. Veel van de historische taferelen in deze bijzondere omlijsting oogden als een rechthoek met afgesneden hoeken. In het algemeen zullen de doeken zélf geschuinde hoeken gehad hebben. Mogelijk heeft daarnaast een aantal geheel rechthoekige schilderijen, waaronder de voorstelling van het beleg van Alkmaar, geschuind geleken dankzij de vorm van de betimmering. Toen namelijk onlangs bij de restaurator het rechthoekige werk van Ten Kate uit de huidige, eveneens rechthoekige lijst gehaald werd, werden sporen van goudverf op de linker- en rechterrand van Photoplypüe Goupil C1? VORM EN FORMAAT 40 Oud Alkmaar 2010

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 2010 | | pagina 14