Agenda De vereniging werd in 1925 opgericht. Zij heeft tot doel het beschermen en voor het nageslacht bewaren van de historische schoonheid van Alkmaar en omgeving en het aanmoedigen van de studie van de plaatselijke geschiedenis. Dit doet zij o.a. door het geven van welstandsadviezen, het organiseren van stadswandelingen, excursies en lezingen. Jaarlijks wordt de Oud Alkmaar- en Puienprijs uitgereikt. De vereniging beschikt over een eigen gebouw aan de Oudegracht, dat tevens als Archeologisch Centrum functioneert. Het adres is: Oudegracht 245, 1811 CG Alkmaar (tel. 072-51 53857). Ook via inter net is de vereniging bereikbaar: info@historischeverenigingalkmaar.nl of www.hvalkmaar.nl. Het bestuur van de vereniging is als volgt samengesteld: H.D.E. Bos, voorzitter, A.V. Janssen, secretaris, W.K. van der Molen, penningmeester, M.E. ten Berge, G. Breebaart, J.T. Nachbar, K. Tiebie en H.C. de Visser, leden. De prijs van het lidmaatschap bedraagt €17 per jaar. Postbanknummer 600401 t.n.v. Historische Vereniging Alkmaar. Maandag 26 april Wandeling met als thema "van Groen tot Bloem" in het gebied Westerweg tussen het Scharlo en de Rozenstraat. Start 19.30 uur op de hoek van de Westerweg en het Groenelaantje. Woensdag 28 april Jaarvergadering. Na de pauze een lezing door de heer Harold Bos over "Sociale Woningbouw na 1940". Ouderensociëteit, Varnebroek 31. Aanvang 20.00 uur. Dinsdag 18 mei Voor de pauze de heer B. van Feen de Lille met een presentatie over het landgoed Ter Coulster in Heiloo. Na de pauze de heer Harold Bos met een lezing over de bewoners van huize de Dieu en Ter Coulster. Oudegracht 245, 20.00 uur. Gaarne aanmelden bij Guus Breebaart, tel: 072-5110383. Woensdag 19 mei Deze wandeling, die om 19.30 uur start bij de Molen van Piet, heeft als thema "van Lijnbaan tot Villawijk" en omvat het gebied tussen het Ritsevoort en de Zilverstraat. (Vergelijk ook het artikel 'Villa Rosmade' in dit nummer) Dinsdag 7 september Wandeling die aansluit bij het thema van de Open Monumentendag, "Smaak van de 19de eeuw". Start om 19.00 uur bij de Laurentiuskerk op het Verdronkenoord. HISTORISCHE VERENIGING ALKMAAR

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 2010 | | pagina 31