Adrtaen Hasersou was, evenals zijn vaderjan Volckertsz., boekverkoper in De Witte Os aan de Mient. Hij verkocht ook een prent van het Waag plein, rond 1675gemaakt door Romeyn de Hooghe, getiteld: De waegh en kaes-marckt van de stadt Alckmaer. Hierop is de boekwin kel ajgebeeld met daarin verschillende boekbindersgereed schappen. Collectie Regionaal Archief en 75. Amsterdam had van de Hollandse steden het grootste aantal, ruim 2400, Leiden bijna 600 en Haarlem bijna 200. Ook in kleinere plaatsen waren boekdrukkers/- verkopers actief Van vier boekverkopers uit De Rijp zijn titels bekend, en er is één boekje bewaard gebleven dat in Graft werd uitgegeven, hoewel gedrukt in Alkmaar.5 De 86 Alkmaarders drukten en verkochten bij elkaar zo'n 1150 titels, waarvan er 280 in het Regionaal Archief bewaard worden. Alleen de Koninklijke Bibliotheek en de bibliotheken van de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit Leiden bezitten een groter aantal Alkmaarse drukken (resp. 561, 492 en 449). Onderzoek naar de boekproductie van de afzonderlijke Alkmaarse boekdrukkers laat grote verschillen zien. Van bijna de helft van de 86 boekdrukkers/-verkopers, 37 om precies te zijn, is slechts één boek bekend, terwijl de grootste producent, Jacob Maagh, tussen 1741 en 1771 218 titels drukte. Jacob Maagh behoorde dan ook tot de drukkers met een aanstelling als stadsdrukker: zij kregen van het Alkmaarse stadsbestuur opdrachten voor het drukken van onder meer reglementen, keuren en ordonnanties voor de verschillende gilden en beroepsgroepen binnen Alkmaar, wat deze drukkers veel werk opleverde. Van een van de vroegste stadsdrukkers, Jacob de Meester, zijn 49 uitgaven bekend, gedrukt tussen 1594 en 1611. Ook IJsbrant van Houten, de drukker van Megapolensis' boekje, was stadsdrukker. Van hem laat de STCN in totaal 18 titels zien uit de periode tussen 1643 en 1661. Zijn boekproductie omvatte zeer uiteenlopende onderwerpen. Naast het boekje over de Indianen drukte hij ook nog een kroniek van het huis van Egmond, een kroniek van Holland en Zeeland, een kroniek over de wereldgeschiedenis, een ordonnantie van de Alkmaarse weeskamer, een pamfletje over rooms-katholieken in Zijdewind bij Niedorp, een religieus werk getiteld Gulden Basuyne, een boek over de Nederlandse taal, een cathechismus, een octrooi voor de bedijking van de Wieringer- waard en een romantisch toneelstuk met de titel Palmire en Claudianes ware liefde. STRAATNAMEN EN UITHANGBORDEN Naast cijfers en aantallen biedt de STCN ook de mogelijkheid om na te gaan waar de drukkers/boekverkopers gevestigd waren. In veel gedrukte werken staat op de 62 Oud Alkmaar 2009

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 2009 | | pagina 8