ALMANACH, Universiteitsbibliotheek Gent, een instelling waarvan de collectie niet voor de STCN is beschreven. In de bibliotheek van het Regionaal Archief is alleen een kopie van dit Gentse exemplaar aanwezig, in de vorm van een setje zwart-witfoto's van de 31 bedrukte pagina's. De STCN-beheerders van de Koninklijke Bibliotheek waren graag bereid om voor deze bijzondere uitgave contact op te nemen met hun Belgische collega's. Het boekje van Megapolensis bleek op dat moment echter uitgeleend te zijn aan het Museum of the City of New York, voor de tentoonstelling Amsterdam/New Amsterdam: The World of Hemy Hudson, in het kader van de viering van 400 jaar handelsbetrekkingen tussen Nederland en de Verenigde Staten. Na terugkeer van het boekje, eind september, kon het alsnog toegevoegd worden aan de STCN. De Gentse Universiteit had inmiddels ook het belang van Megapolensis' verhaal ingezien en het boekje gedigitaliseerd. Deze digitale versie is toegevoegd aan de beschrijving in de STCN, en ook aan de beschrijving van de kopie in de bibliotheekcatalogus van het Regionaal Archief3, zodat het boekje nu voor iedere geïnteresseerde beschikbaar is. De Koninklijke Bibliotheek blijft dus de database beheren, en mochten er nog publicaties tevoorschijn komen die tot op heden onbekend waren, dan zullen ze door de beheerders alsnog worden toegevoegd. Daarnaast zal de STCN in de toekomst de basis vormen voor grootschalige digitali seringprojecten waarbij volledige teksten aan de beschrijvingen zullen worden toegevoegd. ENKELE CIJFERS Het onderzoek naar de Alkmaarse boek productie is tot nu toe voornamelijk gericht geweest op enkele individuele boekdrukkers, of op een korte periode.4 Nu alle gegevens van de Nederlandse boekproductie in één database bijeen gebracht zijn is bijvoorbeeld een overzicht van de productie van één stad snel te verkrijgen. Hierbij is het van belang om te weten dat in de vijftiende en zestiende eeuw de functies van uitgever, boekdrukker en boekverkoper meestal verenigd waren in één persoon of bedrijf De drukker verkocht zelf zijn boeken, en was vaak ook nog boekbinder. In de loop van de zeven tiende eeuw nam het aantal boekverkopers flink toe. Een onderzoek in de STCN naar de Alkmaarse boekproductie - waaronder ook klein drukwerk met soms maar enkele pagina's wordt gerekend - laat zien dat er tot het jaar 1800 86 uitgevers, boekdrukkers en boekverkopers in Alkmaar zijn geweest.5 Steden als Hoorn en Enkhuizen hadden vergelijkbare aantallen, respectievelijk 85 Nieuwe ALKMAARDER <&a bet onftf HEEREN 1JESU CHRISTI, 17CI0. ©tWflrti mcr ÖC 3aar-/ ponrör-/ SAcefte- enXm-mnrfircnen öe ,1 Paan9 op- en ontfr^atia boot Dirk janfi. v»n Dam. Stel ftevikgie voot 1 ]aj*A> tflsUmoat' 80 TACO» MAX OH. £>ibinario &aobr 3>juhiuc m Ut Qomit. De Nieuwe Alkmaarder Almanach voor hetjaar 1760, .gedrukt door stads- drukkerjacob Maagh. Collectie Regionaal Archief Oud Alkmaar 2009 61

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 2009 | | pagina 7