Popel estraat, Cweeren- tzijn ciaal 1 boven troost en erdag- an bij zijn leidende gemaker, aveloos e stoep voor ïof, de dan nog patat- egen- 'ordt zijn hebben Zorde Dude- rwland... lar anno tien we i. n de n volgt ;eest, of tover :1 een tnever- ook een ie de Daarna ten van de gebroeders Van Campen, de initiatief nemers van 700 jaar Alkmaar als Snorren- dam. Daar woonde ook Corrie Kresse, stadsfiguur bij uitstek. En vlak ernaast de voddenhandel van Burgering. En nóg verder de uitdragerij van Joop Nugter. Links hebben we, zoals gezegd, de groente zaak van Bloedjes, hardwerkende mensen, een groot gezin, iedereen moest meehelpen. Naast Bloedjes ontwaren we de kruidenierswinkel van Piet Zomerdijk. Dan volgen wat kleine woonhuisjes. Op de hoek van de brede steeg heeft Cor Dingerdis zijn aannemerij, want metselen zit de Dingerdissen in het bloed. De werkplaats is in de steeg en daar zit ook nog een sigarenfabriek, een timmermans werkplaats en Schouten, een handelaar in aasvisjes. Vervolgens hebben wij daar Manus Godijn, handelaar in petroleum. En dan de paardenstal van Piet Beemsterboer met een mesthoop ernaast en wat karren in de straat. Piet bezit een groot Zeeuws paard en nog een mooi tuig- paard. Wat hij ermee doet is een raadsel. Het merendeel van de dagen brengt kleine ronde Piet door in de rabbige deuropening van zijn vervallen stal. Bijna in de bocht van het Groot Nieuwland zit kapper Jaap Jong, naast een handelaar in zeepieren ('Zeepeiren te koop' heeft er jaren op het bordje gestaan] en ten slotte een handelaar in huishoudelijke artikelen en kleigebakken knikkers. MONUMENT VAN EEN MISLUKKING Eerdergenoemde Wytema vond eindjaren vijftig, samen met stedenbouwkundige Wieger Bruin, dat alles in het oostelijk stadsdeel en in de Nieuwlanden moest verdwijnen om plaats te maken voor een vierbaansweg vanaf de (toen nieuwe) Friese- brug naar het Schaepmanplein. En passant wilden zij de Kaarsemakersgracht, de Zijdam, de Mient, het Luttik Oudorp, de Kraanbuurt, het Verdronkenoord en de Baangracht dempen. Het plan is -zoals we nu weten- niet door gegaan. Alleen de houten Nieuwlandbrug werd ingeruild voor een stenen oever verbinding, die nu nog precies aangeeft hoe het tracé zou gaan lopen. Trek midden op de brug een rechte lijn naar het Noorden en naar het Zuiden en overweeg de kaalslag. Groter verwoesting is niet denkbaar. Een brug als monument van een mislukking. Zoals al die neringdoenden nu vrijwel zijn verdwenen of ten offer vallen aan schaal vergroting, zo kan ook het wanproduct van Wieger Bruin gemakkelijk verdwijnen en worden vervangen door een mooie ophaal brug. Als die stenen brug weg is, beloven wij nooit meer aan Wieger Bruin te zullen denken. Of kwaad van hem te spreken. De trapgevelges Oude^jracht nrs. 107-1x1. Rechts het hek van de oude Groot Nieuwland brug. Tekening van K. de Heer, 1950. Collectie Regionaal Archief Oud Alkmaar 2009 59

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 2009 | | pagina 5