Agenda HISTORISCHE VERENIGING ALKMAAR De vereniging werd in 1925 opgericht. Zij heeft tot doel het beschermen en voor het nageslacht bewaren van de historische schoonheid van Alkmaar en omgeving en het aanmoedigen van de studie van en het verspreiden van kennis over de plaatselijke geschiedenis. Dit doet zij o.a. door het geven van welstandsadviezen, het organiseren van stadswandelingen, excursies en lezingen. Jaarlijks wordt de Oud Alkmaar- en Puienprijs uitgereikt. De vereniging beschikt over een eigen gebouw, dat tevens als Archeologisch Centrum functioneert. Het adres is: Oudegracht 245, 1811 CG Alkmaar (tel. 072-5153857). Ook via Internet is de vereniging bereikbaar: http://www.historischeverenigingalkmaar.nl. Het bestuur van de vereniging is als volgt samengesteld: H.D.E. Bos, voorzitter, A.V. Janssen, secretaris, W.K. van der Molen, penningmeester, M.E. ten Berge, G. Breebaart, J.T. Nachbar, K. Tiebie en H.C. de Visser, leden. Postbanknummer algemeen: 137593 t.n.v. de penningmeester. De prijs van het lidmaatschap bedraagt 17 per jaar. Postbanknummer contributies: 600401 t.n.v. Historische Vereniging Alkmaar. Dinsdag 12 januari 2010 De heer Piet Roele, voorzitter van de Molenstichting, spreekt over "Waakzaam over molens". Oudegracht 245, 20.00 uur. Graag opgeven bij Guus Breebaart, 072- 5110383. (leden gratis, niet-leden 3 euro) Woensdag 17 februari Varnebroeklezing. De heer Harry de Raad geeft een vervolg op zijn lezing "Alkmaar op de Kaart gezet". Aanvang 20.00 uur. Ouderensociëteit, Varnebroek 31. (leden gratis, niet-leden 3 euro) Dinsdag 16 maart De heer Huub Koster over "Koster, eeuwig jong". Oudegracht 245, 20.00 uur. Graag opgeven bij Guus Breebaart, 072-5110383. (leden gratis, niet-leden 3 euro) Woensdag 21 april Jaarvergadering. Na de pauze een lezing door de heer Harold Bos over "Sociale Woningbouw na 1940". Ouderensociëteit, Varnebroek 31. Aanvang 20.00 uur. Dinsdag 18 mei Voor de pauze de heer B. van Feen de Lille met een presentatie over het landgoed Ter Coulster in Heiloo. Na de pauze de heer H. Bos met een lezing over de bewoners van huize de Dieu en Ter Coulster. Oudegracht 245, 20.00 uur.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 2009 | | pagina 31