Van de werkgroep welstand Ritsevoort ca 1909. Het balkon van het hoekpand is verdwenen. Het pand in 2007. De kozijnen van de winkel worden thans hersteld Het meest omvangrijke plan dat zich voor binnenstad aandiende was de nieuwbouw voor YXIE op het Doelenveld Het plan werd gepresenteerd terwijl het beoordelingskader voor de nieuwbouw nog niet is vast- gesteld. De Historische Vereniging Alkmaar heeft deel uitgemaakt van een adviesgroep over de vaststelling van de nota van uitgangs punten voor het Doelen veld en omgeving (in juni 2009 is advies uit- gebracht aan B&W). De voornaamste adviezen zijn het open karakter van het Doelenveld zoveel mogelijk te behouden (het maakt deel uit van het beschermd stadsgezicht). Geadviseerd is een aantal functies voor het YXIE-complex zoveel mogelijk onder te brengen in of op de plaats van bestaande bebouwing rond het Doelenveld, zoals het gebouw van de Aldi en de Harmonie. De HVA is van mening dat het gebied van de historische schiet baan achter het gebouw van de Nieuwe Doelen geheel vrij moet blijven. Dat is in het huidige plan helaas niet het geval. Eigentijdse bebouwing hoeft geen probleem te zijn als de uitvoering past bij de bestaande bebouwing. Wij zijn ervan overtuigd dat Yxie ook te realiseren is met meer respect voor de historische stad! Ritsevoort 26 wordt verbouwd tot een koffiecorner/ tearoom. Gelukkig worden de dichtgetimmerde boven lichten weer open gemaakt. De voorgestelde raam- indeling met een achtvlakverdeling in de bovenlichten is niet authentiek, maar wel een verbetering van de huidige situatie. Wij hadden graag gezien dat de gevel geheel van verf en stucwerk gereinigd zou worden en bij voor keur dat ook het karakteristieke hoekbalkon zou worden teruggebracht. In september werd een restauratieplan voorgelegd voor het hofje van 'Stichting Laurens van Oosthoorn' aan de Kennemerstraatweg 148 Dit betreft een fraai gemeentelijk monument in de chaletstijl van rond 1900 (fin du siècle) en ontworpen door de Alkmaarse stads architect G. Looman. Kennemer straatweg 148 Renovatieplan met dakkapellen en een achter- aanbouw die hoger is dan de huidige zijbeuken Kenmerkend voor deze stijl is het flauwe dak met overstek en de rijk gedecoreerde baksteengevel met horizontale witte (natuurstenen) banden. Het is nu een hofje voor drie dames. Op de gevelstenen van dit pand staan de jaartallen 1680 en 1898, met daartussen de naam. Het eerste jaar herinnert aan het oorspronkelijk hofje van deze stichting aan de Koningsweg en de tweede is de bouwdatum van dit gebouw. Het hekwerk langs de straat is authentiek en onderdeel van het beschermde monument. Wij hebben bezwaar tegen de toevoeging van dak kapellen op de voordakvlakken en de verhoging van het volume aan de achterzijde met een derde bouwlaag. Tegen een serre aan de achterzijde hebben wij geen bezwaar. Het qua exterieur ongeschonden gemeentelijk monument willen wij aan de voorzijde graag authentiek houden. Namens de werkgroep Welstand, Henk de Visser 84 Oud Alkmaar 2009

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 2009 | | pagina 30