Haeve Groep. Het ontwerp van Kerssens de Ruiter Architecten kent een duidelijke historische verwijzing naar wat er al stond. Gevelindeling, verhoudingen, materialen en detailleringen van het oorspronkelijke gebouw uit de 19de eeuw worden zorgvuldig geïnter preteerd in de nieuwe voorgevel. Er is gebruik gemaakt van historische principes zoals het verschil in hoogte tussen voorgevel en zijgevel. De prominente voorgevel met hoogwaardig metselwerk, snijvoeg en rollagen wordt afgerond met een zorgvuldig gedetailleerde kroonlijst. De zijgevel is een halve verdieping hoger geworden en heeft een opvallende en moderne toevoeging gekregen. Hier bevinden zich o.a. de serre van het restaurant en de toegang tot de twee bovengelegen appartementen. Zakelijke panden met een historische pui In deze categorie is de Puienprijs 2009 toegekend aan Gedempte Nieuwesloot 36, Grand Hotel Alkmaar/ restaurant Zegels. Dit gemeentelijk monument is in 1877 ontworpen door de latere rijksbouwmeester C.H. Peters in neorenaissancestijl, met neogotische elementen. Tot 1916 was het een postkantoor en het kantoor van Kadaster en Hypotheken, daarna heeft het nog diverse andere functies gehad. Op initiatief van de heer Boerlage en samen met architect Van de Burg is dit pand op een fantastische wijze gerestaureerd en opnieuw toegankelijk geworden voor het grote publiek. De gevel is zorgvuldig gereinigd en opnieuw gevoegd door gevel reinigingsbedrijf Nickro B.V., de oorspronkelijke gevel indeling op de begane grond is hersteld door het terugbrengen van houten kozijnen met op de juiste manier gedetailleerde ramen en later zijn, mede op last van de brandweer, ook de deuren aan beide zijkanten teruggebracht. Veel aandacht is besteed aan de totale detaillering en de naamgeving van de drie verblijfsgelegenheden in dit pand is ingetogen. Het pand heeft zijn grandeur teruggekregen, en daarmee ook de Namens de jury van de Puienprijs, directe omgeving opgewaardeerd. Henk de Visser Woonhuizen restauratie De Puienprijscommissie heeft het pand Kennemer- straatweg 53 de Puienprijs 2009 toegekend. Dit vrij staande hoekpand uit 1904, een gemeentelijk monument aan een belangrijke toegangsweg naar de binnenstad vanuit het zuiden, heeft op initiatief van de heren T. Hemels en S. de Boer een goed verzorgde restauratie ondergaan. Het metselwerk is gereinigd en gedeeltelijk opnieuw gevoegd. Vooral op het dak en in de erf- afscheidingen zijn wijzigingen zijn aangebracht. De twee gemetselde schoorstenen zijn van het dak verdwenen en het lood op de hoekkepers is vervangen door keramische vorsten. Deze wijzigingen doen geen afbreuk aan de rijke uitstraling van dit pand, want het hiërarchische verschil tussen de voorgevelafwerking en die van de zijgevel, de kroonlijst, de segment bogen, de muurankers en het balkonhek aan de achtergevel zijn allen ongewijzigd bewaard gebleven en opgeknapt. De wijzigingen in de erf- afscheidingen en de toe voeging van de gemetselde berging in de achtertuin zorgen voor een afgesloten, massiever geheel aan de achterzijde terwijl het stalen spijlen sierhekwerk juist een meer open indruk geeft aan de voorzijde. Oud Alkmaar 2009 83

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 2009 | | pagina 29