Van de secretaris Rondje Cultuur Puienprijsverkiezing 2009 HISTORISCHE VERENIGING ALKMAAR De HVA neemt deel aan diverse adviesgroepen over projecten in de stad. Op de website van de HVA, hvalkmaar.nl staat daarover allerlei informatie. U kunt er de brief lezen die de HVA heeft geschreven aan de gemeente als reactie op het boomstructuurplan. Wij pleiten er voor een monumentenlijst voor bijzondere en oude bomen aan te leggen. Bomen spelen een cruciale rol in de beleving van een stad en zijn dan ook onlos makelijk verbonden met de cultuur-historische context van de stad. Het is van groot belang zuinig te zijn op monumentale en beeldbepalende bomen. Op de site staat ook de uitgebreide reactie van de advies groep over de komst van YXIE op het Doelenveld, waar de HVA aan deelneemt. In de inspraakreactie spreekt de adviesgroep haar zorgen uit over het verdwijnen van het open karakter van het Doelenveld en de bijbehorende schietbanen. In de krant heeft u kunnen lezen dat de Hogeschool zijn oog heeft laten vallen op de oude chocoladefabriek van Ringers aan het Noordhollands Kanaal en van plan is dit monument af te breken. De fabriek is nu bekleed met plaatmateriaal en huisvest een witgoedhandel. Wij zijn met mevrouw Ringers van mening dat het jammer is dat een stukje industrieel erfgoed van de stad op deze manier verloren gaat en zouden graag zien dat de fabriek ingepast wordt in het nieuwe ontwerp voor de Hogeschool Inholland. Annelies V. Janssen In november zijn wij als vertegenwoordiger van de Historische Vereniging Alkmaar betrokken bij het project: Rondje Cultuur, bestemd voor leerlingen van de tweede en derde klas van het voortgezet onderwijs met de bedoeling hen kennis te laten maken met verschillende aspecten van cultuur. Wij verzorgen een werkgroep van 1 uur en proberen daarin de leerlingen iets te leren over de doelstellingen en verschillende onderdelen van het werk van onze vereniging. Aan de hand van een powerpointpresentatie laten wij ze kennis maken met verschillende gebouwen aan de Oudegracht, van oud tot nieuw en van monument tot verwaarloosd pand. Vervolgens gaan ze in groepjes op pad in de buurt van Artiance met een polaroid camera. De opdracht is: maak een foto van een oud pand dat jullie mooi vinden. Datzelfde van een modern gebouw en dan nog een foto van een gebouw dat volgens jullie totaal niet past in de omgeving. Daarna plakken zij de foto op een vel papier en lichten hun keuze toe. Het blijkt vaak heel verrassend. Leerlingen blijken totaal geen idee te hebben van de ouderdom van gebouwen en zijn ook heel snel bereid een kwalificatie 'slopen maar' uit te delen. Wij hopen dat door dit project hun interesse wordt gewekt. Jan Nachbar en Guus Breebaart De bekendmaking van de jaarlijkse Puienprijzen heeft inmiddels plaatsgevonden. De puienprijsavond van de Historische Vereniging Alkmaar is door ruim 200 personen bezocht, waaronder eigenaren, exploitanten, architecten, aannemers en andere belangstellenden, zoals de wethouder Monumentenzorg en de burgemeester. De nominaties werden gepresenteerd met informatie over de bouwgeschiedenis en de verbeteringen tijdens de planvorming door o.a. welstandsadviezen van de verschillende panden. Na de pauze zijn de prijswinnaars bekend gemaakt. Zij ontvingen het inmiddels bekende geëmailleerde schildje, een oorkonde, het juryrapport en een grote foto van het winnende pand. In de categorie Woonhuizen nieuwbouw waren dit jaar te weinig kandidaten van voldoende niveau. Daarom zijn in deze categorie geen genomineerden en dus ook geen winnaar aangewezen. Bijna 200 geldige stemformulieren zijn ingeleverd voor de Publieksprijs. De meeste stemmen werden uitgebracht op Nieuwesloot 36 (Grand Hotel Alkmaar/ restaurant Zegels). Aan dit pand is dan ook de Publieksprijs 2009 toegekend. Zakelijke panden nieuwbouw De commissie heeft besloten de Puienprijs 2009 in deze categorie toe te kennen aan restaurant Abbys, Ritsevoort 60. Waar voorheen een Argentijns restaurant gevestigd was, aan de voet van het bolwerk en het begin van een chique winkelstraat is in december 2008 dit nieuwbouw project gereed gekomen, een initiatief van de Kennemer 82 Oud Alkmaar 2009

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 2009 | | pagina 28