Alkmaar varia Skeletten uit Vrone Het Alkmaars Historisch Café De Canon van Alkmaar Naar aanleiding van het artikel over de mythe van Vrone (Oud Alkmaar 2008 nr. 2) liet Louis Groen ons weten dat bij opgravingen in 1991 op het terrein van het oude kerkhof van Vrone maar liefst 80 skeletten werden opgegraven, allen met het gezicht naar het oosten en zonder grafgiften, waaruit geconcludeerd kon worden dat het om een christelijke begraafplaats handelde. Volgens Gerard Alders dateerden de oudste vondsten, onder het niveau van de begravingen, uit de tiende eeuw. Of men direct daarna het terrein als begraafplaats is gaan gebruiken of enige tijd later is niet duidelijk geworden. De begravingen betreffen volgens Alders een normaal dorpskerkhof, waarbij de laatste begravingen rond 1300 hebben plaatsgevonden. Dit houdt volgens hem ongetwijfeld verband met de verwoesting van Vrone rond die tijd. De vraag of er ook slachtoffers van de veldslag bij Vrone te vinden zijn onder de skeletten, houdt ook Jean Roefstra bezig. Er is volgens hem slechts een klein deel van het grafveld opgegraven. Bij onderzoek viel Roefstra op dat sommige skeletten ven/vondingen lieten zien die op geweld wezen, en hij hoopt dat er bij de provincie budget vrijkomt voor DNA- en C14- onderzoek. Het Regionaal Archief Alkmaar, de Openbare Bibliotheek Kennemer- waard, de Historische Vereniging Alkmaar, de afdeling Monumentenzorg en Archeologie Alkmaar en het Stedelijk Museum Alkmaar gaan gezamenlijk een lezingencyclus geven in de schutterzaal van het Stedelijk Museum onder de naam 'Het Alkmaars Historisch Café'. Leden van de HVA betalen 5,00. Gezien het beperkt aantal plaatsen is vooraf kaarten bestellen bij het museum noodzakelijk. De onderwerpen zullen veelzijdig zijn maar altijd iets te maken hebben met Alkmaar en de regio, variërend van de geschiedenis van de Bello, de hondenkar of de luchtoorlog boven Noord-Holland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Al ruim een half jaar verschijnt er elke dinsdag in de Alkmaarsche Courant een 'canonvenster' over een onderwerp uit de geschiedenis van Alkmaar. In zo'n venster belicht een ter zake kundige een belangrijke gebeurtenis van de lijst die door enkele geschiedkundigen is samengesteld, maar vervolgens na suggesties van de lezers van die krant nog wat is uitgebreid tot in totaal 40 onderwerpen. Voor wie het ontgaan mocht zijn of vergeten is ze uit te knippen, in november is er bij de uitgever van de krant een boekje verschenen, waarin alle vensters, ook als ze nog in de krant moeten verschijnen, grotendeels ongewijzigd zijn afgedrukt. Alles is bovendien rijk geïllustreerd, dus voor wie van de kern van de stadsgeschiedenis op de hoogte wil zijn is het bezit van dit boekje onontbeerlijk. Oud Alkmaar 2009 8 X

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 2009 | | pagina 27