mm vinden het leuk om iets over de geschiede nis van Alkmaar en dit hofje te weten." VAN HOFJE NAAR SOCIALE DIENST "Enige tijd geleden", vertelt Marjolein, "kwam de heer Godijn langs die vertelde dat zijn grootouders op dit adres hadden gewoond. Ook in huizen die naast het hofje zijn gelegen woonde familie van hem. Hij vertelde dat de stichting Aletta Boon in 1956 was overgeheveld naar de sociale dienst. De heer Godijn kon toen van het vrijgekomen geld zijn school boeken financieren, maar veel meer wist hij niet over de stichting. Over het huis zei hij dat zijn oma aan de voorkant woonde en dat er heel veel vroeger een heel klein winkeltje aan de voorkant was. Ik zou graag meer willen weten over de geschiedenis van het huis en de persoon Aletta Boon. Ik heb in boeken gezocht en ben naar archieven geweest, maar ben nog niet veel wijzer geworden. Ook moeten er documenten zijn (misschien op de zolder van het stad huis?], die van de sociale dienst zijn en waarin meer over de achtergrond van het hofje en de stichting Aletta Boon beschre ven staat. Ik hoop zo dat iemand mij er meer over kan vertellen." AANEENSCHAKELING VAN HUISJES Ondertussen leiden de eigenaren me rond door hun pand en vertellen enthousiast over hun huis. René: "Eigenlijk is dit een langgerekte aaneenschakeling van verschillende huisjes. Wij hebben het opgeknapt en comfortabel gemaakt voor hedendaagse begrippen, maar niets aan de oorspronkelijke indeling veranderd." Zo kun je nog stukken oude balken zien en in de benedenkamer in het plafond een uitsparing waar misschien ooit een trap heeft gezeten. Of er ook een regenten kamer in het hofje is geweest, dat zouden de eigenaren ook wel graag willen weten. Al met al een nog maagdelijke plek waar historici zich nog te buiten kunnen gaan aan een onontdekt hofjesleven van het rijke RK armenbestuur. René en Marjolein wachten in spanning op informatie die hun hofje uit de vergetelheid zal rukken en de mystiek rond Aletta Boon deels weg zal halen. Wij hopen hier nog eens terug te komen om het werkelijke verhaal van Aletta Boon te vernemen. Maar enige mystiek moet er blijven, dat maakt het wel zo charmant. 80 Oud Alkmaar 2009

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 2009 | | pagina 26