Het interieur van de Vrtjheidskerk kerk. De hervormden in Alkmaar-West vonden voor f 10 per zondag een goedkoop onderkomen in de aula van de pasgebouwde Middelbaar Technische School. De Alkmaarse Gereformeerde Kerk moest daarom haar nieuwe kerk in De Hoef alleen financieren. Deze financiering kwam met een bliksemactie onder de kerkleden, steun uit het eigen bouwfonds, een rijkspremie, een bijdrage van de Stichting Steun Kerken bouw en een obligatielening binnen korte tijd rond. Een bouwcommissie toog onder leiding van haar voorzitter G.H. (Henk) Hoytink, die in 'kerk, staat en maatschappij' in Alkmaar zijn sporen verdiend had, aan het werk en zocht allereerst een architect. ARCHITECT INGWERSEN De keus viel op Wouter Ingwersen, een jong en veelbelovend architect in Amsterdam. In voorgaande jaren had hij al een aantal kerken gebouwd die de aandacht trokken. Vooral zijn Maranatha- kerk in Nijmegen kreeg landelijke bekend heid. Architect Ingwersen was een bewonderaar en volgeling van de wereld beroemde Franse architect Le Corbusier, wiens bekendste werk toch wel de bedevaartskerk Notre Dame du Haut in Ronchamp (Vogezen) is, gebouwd in de jaren vijftig. Ingwersen was echter geen slaafse volgeling van Le Corbusier, die in zijn bedevaartskerk een uitbundige roomse stijl uitleefde. Hij vertaalde zijn architec tonische principes in een ingetogen calvinistische stijl. Het ontwerp van de Vrijheidskerk ademde die stijl op sublieme wijze. De kerkzaal geeft in zijn besloten heid het gevoel van geborgenheid en schenkt ook de vreugde van het geheim. Het ontwerp is een spannend spel tussen hoog en laag, licht en donker, helder en diffuus, kubusachtig en rondachtig. De veelhoekige plattegrond is verrassend, evenals de lichtvensters, die licht en donker in de kerkzaal tot een belevenis maken. Vooral het lage langwerpige licht- venster in de westgevel herinnert aan Le Oud Alkmaar 2009 75

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 2009 | | pagina 21