Veertig jaar Vrijheidskerk mr. H.C. Dubbeldam De nog prille historie van de Vrijheidskerk aan de Hobbemalaan in De Hoef laat een boeiende bouwgeschiedenis zien. Ook de hereniging van de twee grootste protestantse gemeenten, die in deze kerk in die veertig jaar gestalte kreeg, is van belang. Aan de bouw van de Vrijheidskerk ging een zorgvuldige procedure vooraf! In de jaren vijftig tekende zich voor Alkmaar, dat jarenlang met een inwonertal van ruim veertig duizend nauwelijks groei vertoond had, een flinke toeneming van de bevolking en daarmee ook een forse groei van de woningbouw af EEN KERKBOUWPROGRAMMA In opdracht van de kerkenraad van de Alkmaarse Gereformeerde Kerk adviseerde in 1559 een commissie - gelet op die te verwachten bevolkingsgroei - over de noodzakelijke bouw van een kerk. De commissie rapporteerde de kerkenraad echter niet over één te bouwen nieuwe kerk, maar voorzag de noodzaak van maar liefst drie nieuwe kerken, namelijk in Alkmaar-Oost (Overdie), Alkmaar-West (De Hoef) en in Alkmaar-Noord. Deze kerken dienden kleinschalig (ca. 500 zitplaatsen) te zijn. Na aanvankelijk verzet - van die verwachte Alkmaarse groei was immers toen nog nauwelijks iets te zien! - gaf de kerkenraad zich uiteindelijk gewonnen en aanvaardde het advies van de commissie. Slechts op één punt week de kerkenraad af zij gaf er op basis van recente ontwikkelingen de voorkeur aan Architect Wouter het kerkbouwprogramma te beginnen in ingwersen De Hoef in plaats van in Overdie. Het kerkbouwprogramma vergde natuur lijk forse geldmiddelen. Met het oog hierop bepleitte de commissie samen werking met andere kerkgenootschappen. Voor Alkmaar-Oost waren die mogelijk heden vanwege de bouw van de hervormde Trefpuntkerk en de rooms-katholieke Don Bosco kerk echter al niet meer voorhanden. Ook in De Hoef ging de rooms-katholieke kerk met de Pius X kerk al eerder haar eigen weg. De Hervormde Kerk, die in Overdie de Trefpuntkerk bouwde, zag om financiële redenen vooralsnog af van verdere kerkbouw of medegebruik van een gereformeerde 74 Oud Alkmaar 2009

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 2009 | | pagina 20