Portret vanjohan vanNordingert de jonge door Caesar van Everdit\gen, 1648. Collectie Huis van Achten >4 In tegenstelling tot zijn vader, advocaat in beide rechten (civielrecht en strafrecht), schijnt Johan geen noemenswaardig beroep te hebben uitgeoefend. Wel werd hij in een aanvulling op een testament"5 omschreven als 'geseegend met een goede wille ende verstandt'. Hij schreef een aantal mythologische en moralistische verhalen in het Latijn en Grieks, en omdat hij een jachtvriend had, zal hij gejaagd hebben. Johan was commandant van de rotgezellen bij de Alkmaarse schutterij. Op 1 februari 1648 lieten Johan en de rijke Maria van Steenhuijsen een akte van huwelijkse voorwaarden optekenen bij notaris Heemskerck in verband met hun voorgenomen huwelijk. Dit huwelijk werd voltrokken op 23 februari 1648. Omdat ze niet gereformeerd waren moesten ze feerst) voor de schout en de 70 Oud Alkmaar 2009

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 2009 | | pagina 16