l van ler- i kerk zich, igd m nga uit :l worden :n tie in iw odigde voor te acht 1, broer er en van ais te muari sloten fjaar- L oks- ïaghen at d goed le rezet igen en >p, heer 1 kon zetten. alieke lij als ichreven caat verd hij en Zeeland en verkeerde dus in de hoogste Haagse kringen. Tussen 13 juni 1619 en 23 oktober 1620, hij was al achter in de dertig, is Johan getrouwd met Margrita Heyckens. Ze was geboren in Amsterdam in een hervormd gezin. Er werd over haar geroddeld, wat blijkt uit een notariële akte, in Alkmaar opgesteld in herberg 't Vergulde Hooft op 25 april 1617. Een gemêleerd gezelschap verklaarde op verzoek van Aelbrecht Becker, een oudere Amsterdamse koopman, dat hij Margrita Heyckens, "zyne matresse heeft geinjureert, wel min geschandaleerd noch geblameert, maer ter contrarie Margrita Heyckens heeft gehouden en gerespecteert voor een jonge dochter met eeren, als een jongman met eeren toestaet ende behoort te doen". Genoemde Aelbrecht Becker had kennelijk een verhouding met Margrita wat volgens de normen van die tijd een schande was voor de vrouw in kwestie. Daarom liet hij vastleggen dat niemand hoefde te twijfelen aan de eer en goede naam van Margrita. Als ondertekenaar treedt o.a. op de schilder Nicolaes van der Heek. Hij had dezelfde dag voor dezelfde notaris de verklaring afgelegd dat hij in het jaar 1611 Margrita Heyckens heeft geschilderd. Dit portret hangt in het Huis van Johan van Nordingen. Het echtpaar kreeg drie kinderen. Na een oudste dochter Maria werd nog een kind geboren, dat misschien niet of heel kort geleefd heeft.2 In 1626 werd als derde kind zoon Johan geboren, de latere stichter van het provenhuis. Margrita overleed na zijn geboorte en Johan de Oude is nooit her trouwd. De kinderen werden onder de hoede gesteld van familieleden van Margrita, zoals haar zus Weyntgen Heyckens die getrouwd was met Pieter Portret van Ma^rita H^ckeru, de moeder van Johan van Nordingen de jonge, als 16-jarige in 1611 geschilderd door Nicolaes van der Heek. Collectie Huis van Achten Jacobsz. Pauw en woonde aan de Singel. In augustus 1641 stierf dochter Maria op 17/18-jarige leeftijd.3 EIGENDOMSRECHT Mr. Johan van Nordingen, advocaat, hoofd ingeland van de Zijpe- en Hazepolder, uit een welgestelde katholieke familie, inmiddels weduwnaar met één zoon Johan, was een goed katholiek en in 1643 bereid pater Hermanni te helpen door het huis aan de Lombardsteeg mede op zijn naam te zetten. Maar twee jaar later, in mei 1645, stond er een stadsbode voor de deur van pater Hermanni met de aan- zegging namens de officiële eigenaren mr. Oud Alkmaar 2009 67

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 2009 | | pagina 13