Het Provenhuis van Johan van Nordingen De voorgeschiedenis Marjanne Kloeg Op een heel bijzondere wijze verwierf Johan van Nordingen de Oude een huis in de Lombardsteeg. Zijn zoon en erfgenaam Johan van Nordingen de Jonge bepaalde in zijn testament dat op de plek van dit pand een provenhuis opgericht zou worden. In de zestiende en zeventiende eeuw stelden veel rijke burgers met een mogelijke dood voor ogen hun laatste wil op in een testament en stichtten een hofje, ook wel provenhuis genoemd. De stichting verleende gratis onderdak aan hen, die door ouderdom tot armoede waren vervallen en de bewoners (proveniers] kregen giften (proven ofpreuven] in de vorm van levens middelen, bier, brandstof, kleding en geld. Een voordeel voor de stichters was dat hun naam voor altijd aan het hofje verbonden was en dat zij via hun kapitaal een vorm van naastenliefde konden bedrijven. Het Provenhuis van Johan van Nordingen, ook wel het Huis van Achten genaamd, staat in de Lombardsteeg, op de hoek van de (nu gedempte) Nieuwe Sloot enerzijds en op de hoek van de Veerstraat anderzijds. Aan de oostkant wordt het begrensd door het Hof van Sonoy. Hoe kwam de familie Van Nordingen aan dit huis? PATER HERMANNI Oorspronkelijk stond op die plek in de Lombardsteeg een woonhuis dat door de eigenares verhuurd was aan pater Hermanni. Deze pater was de in Alkmaar geboren en getogen Dirck Harmenszoon, die naar Gent was gegaan en daar in 1616 in het dominicanenklooster het ordekleed had aangenomen. Na een theologische studie werd hij tot priester gewijd en hij Portret van pater Hermanni. Collectie Stedelijk Museum Oud Alkmaar 2009 65

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 2009 | | pagina 11