rand van plaats een maakt, ïtiende e zich met van uden. en maar hij ïorei en nuit een bracht d aan de orei- kunnen rp 8 en kei in. rei- esboek, lat hij zij het van de kort Igende n 3ayglop 8 op .ING 1 ook al tegen- id 1885 e naam rplaatst te ioor een zoon, J.F. Schilling, voortgezet. Rond 1900 nam ze een opvallende plaats in tussen de panden aan de Laat. Zo herinnert H.J. de Graaff zich over die tijd: "Zo was er tegenover het Vlaanderhofeen fabriek van koffiestroop van de firma Schillings. Voor de fabriek stonden vele vaten met stroop die na bewerking veel stank en walm verspreidden."5 In diezelfde tijd zou de fabriek ook onder een nieuwe naam gaan werken: N.V. Maatschappij "Noord- Holland". Langzaamaan komen de brokjes bij elkaar. Eerst is het kleine bedrijfje Vogelezang in die maatschappij opgenomen. Vervolgens moet ook het aloude 'F. Roem' eraan geloven. Of toch niet? Want wat zien we. In 1915 blijkt de laatste telg van het 'Roem-imperium', J.Bossert, de directeur te zijn van Schillings creatie, de Mij "Noord-Holland", cichorei- en koffiestroopbranderij aan de Laat. HET EINDE Eén persoon heeft zich de hiervoor besproken klachten over walm en stank uit de cichoreifabriek niet al te zeer aangetrokken, handelsreiziger en sigarenwinkelier aan de overkant van de Laat, aan de Vlaanderhof, Johannes Vermeulen. In de roerige fusiejaren rond t909, krijgt hij juist zin om ook zo'n Cichoreiboncn (gedroogde cichoreiwortels/gereed voor fabricage. Foto: Dirk Corporaal bedrijf op te zetten. Samen met zijn zoon begint hij een koffiestroopbranderij, eerst nog aan de Vlaanderhof zelf later in de Kabelstraat. Het bedrijf is zeker tot de Duitse bezetting blijven draaien. Met de Mij "Noord-Holland" is het dan al afgelopen. In het begin van de jaren twintig worden de gebouwen aan de Laat een voor een afgestoten. Het door Fredrik Roem gestichte bedrijf heeft dus aan de Spanjaardstraat bestaan tussen 1793 en 1909, maar is daarna elders in de stad binnen twintig jaar roemloos ten onder gegaan. NOTEN 1 In dit artikel worden de huidige huisnummers gebruikt 2 Nieuwsbrie/Monumentenzorg en Archeologie, nummer 25, augustus 2008 3 Alle gegevens over koop en verkoop van panden of percelen in dit artikel zijn terug te vinden in het Historisch Kadaster Alkmaar en het Alkmaarse Oud-Rechterlijk Archief op het RAA. 4 De heer Van Tubergen, die zelf op Spanjaardstraat 5 gewoond heeft, heeft ook een website over de geschiedenis van dit pand opgezet, http://members.upc.ni/a.tubergen/ 5 Alkmaarsjaarboekje 1 (1965) 70-71. Oud Alkmaar 2008 63

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 2008 | | pagina 9