negentiende eeuw bestond er behalve de fabriek van Roem nog een. In beide fabrieken samen werkten toen 8 a 10 arbeiders voor 16 tot 20 stuivers per dag. Over de andere fabriek, gelegen aan de Korte Nieuwesloot, wordt in het register van de Grondbelasting van 1829 gezegd, dat ze ook een rosmolen bevat, maar dat het geheel in zeer slechte staat verkeert. Echter nog tot in de jaren dertig van de negentiende eeuw blijft deze cichorijmolen onder verschillende eigenaren voortbestaan. Daarna wordt het pand door de ernaast gelegen schouwburg Diligentia als kegel- en kolfbaan in Cichoreiwortels na de oogst. Foto: Dirk Corporaal gebruik genomen. Na de grote brand van Diligentia in 1912 wordt op deze plaats een doorsteek naar het Waagplein gemaakt, de Marktstraat. In het laatste kwart van de negentiende eeuw ontstaan weer verschillende ondernemingen in Alkmaar, die zich met het branden, malen en verkopen van cichorei en koffiestroop bezig houden. Zo had D. Vogelezang al in 1888 een fabriekje in de Sint Jacobsstraat, maar hij verkocht vijftien jaar lang de cichorei en ook 'honigzoet' waarschijnlijk vanuit een winkel in de Langestraat. In 1906 bracht hij zijn bedrijf over naar een pand aan de Laat. Maardaar was al een cichorei- fabriek! DE FAMILIE SCHILLING Als grondlegger van deze fabriek kunnen we J.F.J.H. Schilling beschouwen. Hij kocht in 1828 het pand Payglop 8 en vestigde daar een kruidenierswinkel in. Wanneer hij precies met de cichorei- fabricage is begonnen wordt niet duidelijk, maar in het oudste adresboek, dat van 1876, wordt aangegeven dat hij beide beroepen toen al uitoefende, zij het vanuit een pand aan de overkant van de straat, Payglop 19. Mogelijk is hij kort daarna overleden, want in het volgende adresboek, dat van 1879, blijkt zijn weduwe nog steeds te wonen op Payglop 8 en wijst een advertentie erop dat op Payglop 19 is gevestigd: F. SCHILLING FABRIKANT VAN KOFFIESIROOP. Toch bezat Schilling nog bij leven ook al enkele pakhuizen aan de Laat, de tegen woordige percelen 165-169, en rond 1885 blijkt de fabriek, nu weer onder de naam J.F.J.H. Schilling, hier naar toe verplaatst te zijn. De fabriek is waarschijnlijk door een 62 Oud Alkmaar 2008

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 2008 | | pagina 8