STOOM CICHOREI- EN KOFFIESIROOP-, woonde eerst nog aan de Koningsweg maar verhuisde een jaar ofvijflater naar het pand Luttik Oudorp 44-46. In het adresboek van 1885 adverteert hij zelfs twee keer met KANDIJ- KEUKENSIROOP-FABRIEK „De Burg," van L. C. J. VAN OVEREEM, TE ALKMAAR, Voorheen F. ROEM. Het merkwaardige van deze advertentie is, dat ik hier pas voor het eerst en eigenlijk ook voor het laatst de speciale naam "De Burg" voor de cichoreifabriek ben tegengekomen. En ook is het opvallend dat de fabriek kennelijk lange tijd, zelfs nog in 1912, bekend heeft gestaan onder de naam 'F. Roem'. Ik vermoed dat de naam "De Burg" dan ook pas ontstaan is toen de familie Roem geen rol meer speelde, of misschien zelfs nadat de fabriek van een paard was overgeschakeld op een stoom machine en dat zal waarschijnlijk pas onder Van Overeem gebeurd zijn, dus na 1875. Van de andere kant, als Van Overeem toen pas de naam "De Burg" bedacht heeft was dat niet bijster origineel. In de adres boeken van 1876,1879,1882 en 1885 trofik behalve de cichoreifabriek ook nog met de naam "De Burg" aan: het 'Koffijhuis' van de weduwe Stadegaard aan de Bierkade, een 'Logement' of'Hotel' aan de gedempte Lange Nieuwesloot, de in het vorige nummer van dit blad al besproken bier brouwerij van de familie Witte aan de Bierkade en de 'Fabriek van Honigzoet' van P. Boom aan de Kooltuin. In 1888 blijkt de cichoreifabriek over genomen te zijn door de heer F.J. Theissling, firmant van een zaak in manufacturen en bedden op de hoek van de Langestraat en de Boterstraat. Vrij gauw betrekt hij in beide bedrijven meerdere medefirmanten. Voor de cichoreifabriek zijn dat G. Bossert Rz., die aan de Mient horlogemaker, winkelier in gouden en zilveren werken en agent van een levensverzekerings maatschappij is, en J.W. Wicherink, koopman en winkelier in koloniale waren aan de Kooltuin. In 1900 zijn zij nog steeds firmanten van het bedrijf, dat dan echter onder twee namen in de adresboeken voorkomt, de firma J.F. Theissling, maar ook weerde 'firma F. Roem'! Zo'n acht jaar later gaat Wicherink van zijn oude dag genieten, maar Bossert verplaatst de fabriek naar een pand aan de Laat. Alleendaar was al een cichoreifabriek! NIET DE ENIGE De tot nu toe besproken cichoreifabriek is dus niet de enige in Alkmaar geweest. Al in het tweede decennium van de Cichorabloempje. Foto: DirkCorporaal

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 2008 | | pagina 7