Spanjaard straat Luttik Oudorp Op deze uitsnede ook uit het feit, dat hij tussen 1792 en 1810 van de plattegrond minstens 28 keer betrokken was bij de van Van Diggelen koop of verkoop van panden en/of lappen uit 1823 zijn grond, vaak buiten de stadsmuur gelegen, de percelen Zo kocht hij in 1801 een 'warmoezeniers- aangegeven, woning' met moestuin buiten de Nieuw- die bij cichorei- landse Poort, die hij in 1810 weer verkocht. fabriek De Burg Maar ook hier is niet duidelijk of er hoorden. Collectie misschien cichorei verbouwd is. Regionaal Archief In her eerste nummer van 2008 van dit blad is gesuggereerd, dat ook Spanjaardstraat 1 bij de cichoreifabriek hoorde. Na een reactie hierop door de heer A. van Tubergen bleek dat onjuist.4 Hij gaf terecht aan dat Fredrik Roem in 18051 de andere huurpanden, Luttik Oudorp 58 en het daarachter gelegen pand Spanjaardstraat 5 kocht, die als pakhuizen konden worden gebruikt. Overigens niet direct want Roem verkocht twee maanden later beide pakhuizen door aan de hoeden winkelier Abraham van der Boor. Pas als Roem in 1813 voor 800 gulden beide panden weer terugkoopt, worden we uit de akte gewaar dat hij 'chichorij fabrikant' is. Na zijn overlijden wordt Fredrik opgevolgd door zijn enige zoon Pieter (1792-1834). Hierover komen we in de opgave van de Grondbelasting voor Spanjaardstraat 3 voor het jaar 1829 de volgende omschrijving tegen: "Een chichorijmolen gedreven door een paard gelegen in wijk C481. In zeer goeden staat; zij werkt met twee paar steenen waarvan echter slechts een paar gelijktijdig gebruikt wordt. Zij wordt gebruikt door de eigenaar P. Roem en is de gerenom- meerdste in de geheele provintie en is met het daarbij behorende pakhuis begroot op fl 80 zuiver." Na de dood in 1839 van Pieters weduwe, Christina Bosman, wordt het bedrijf voortgezet door hun oudste zoon Fredrik. Of deze 23-jarige kleinzoon het succes van zijn gelijknamige groot vader heeft kunnen voortzetten blijft onduidelijk. DE BURG In 1867 blijkt het complex in handen te zijn van Dirk Bosman. De nazaten van Dirk, de bekende ondernemer Cornelis en verder Gerrit en Aaltje zagen waarschijn lijk weinig brood in de cichorei. Na het overlijden van Dirk in 1875 verkochten zij de fabriek en het pakhuis aan Spanjaard straat 3 en 5 aan L.C.J. van Overeem. Gerrit Bosman, boekhouder bij de Nederlandsche Bank, bleef zelf tientallen jaren op Luttik Oudorp 56 wonen. Na zijn aankoop manifesteerde Van Overeem zich in het Alkmaarse adresboek duidelijk als 'fabriekant van cichorei en koffiesiroop' en had daarvoor twee arbeiders in dienst. Hij 60 Oud Alkmaar 2008

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 2008 | | pagina 6