Cichoreifabriek De Burg: 'de gerenommeerdste in de geheele provintie' Jan Drewes In december 2007 werd op het terrein van de afgebroken panden Spanjaardstraat 1 en 3 een opgraving uitgevoerd door de gemeentelijke afdeling Monumentenzorg en Archeologie. Op de kavel van Spanjaardstraat 3 was misschien wel meer dan een eeuw een cichoreifabriek gevestigd. Cichorei is een plantje, waarvan de bladeren reeds in de Oudheid als groente geconsumeerd werden en waaraan in volgende eeuwen ook geneeskrachtige werking werd toegeschreven. Al vóór 1700 werd de wortel van de cichorei gebruikt om een surrogaat te maken, soms als vervanging van en soms als een toevoeging aan de vaak dure koffie. Toen Napoleon door de invoering van het Continentaal Stelsel (1806) de import van koffie vrijwel onmogelijk maakte, nam het gebruik van cichoreidrank ook in onze contreien een geweldige omvang aan. De cichoreiteelt werd toen al geruime tijd in de Nederlanden beoefend, waarschijn lijk het meest in de noordelijke gewesten. Niet voor niets heeft het Fries er een eigen woord voor ('Sükerei'j en wordt in het Gronings met 'Sokkeraaiwotter' gewoon 'slappe koffie' bedoeld. Op de zeer leerzame website www.mavodesaad.nl/gs wordt in de rubriek 'Dantumadeel toen en nu/Cichorei' vermeld, dat in deze gemeente in de negentiende eeuw rond 40% van de Nederlandse cichoreiproductie plaatsvond. Er wordt ook melding gemaakt van een museum dat dit jaar in de voormalige cichoreifabriek aldaar is geopend. Met het (Boven) Met dit houten zaaiwie! werden de cichoreizaadjes regelmatig in de voren aangebracht. Foto: Dirk Corporaal (Onder) De drie fases bij het zaaien van cichorei het trekken van de voren, het aanbrengen van het zaad en het egaliseren) in één beeld. Foto: Dirk Corporaal Oud Alkmaar 2008 57

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 2008 | | pagina 3