Agenda HISTORISCHE VERENIGING ALKMAAR De vereniging werd in 1925 opgericht. Zij heeft tot doel het beschermen en voor het nageslacht bewaren van de historische schoonheid van Alkmaar en omgeving en het aanmoedigen van de studie van en het verspreiden van kennis over de plaatselijke geschiedenis. Dit doet zij o.a. door het geven van welstandsadviezen, het organiseren van stadswandelingen, excursies en lezingen. Jaarlijks wordt de Oud Alkmaar- en Puienprijs uitgereikt. De vereniging beschikt over een eigen gebouw, dat tevens als Archeologisch Centrum functioneert. Het adres is: Oudegracht 245, 1811 CG Alkmaar (tel. 072-5153857). Ook via Internet is de vereniging bereikbaar: http://www.historischeverenigingalkmaar.nl. Het bestuur van de vereniging is als volgt samengesteld: H.D.E. Bos, voorzitter, A.V. Janssen, secretaris, W.K. van der Molen, penningmeester, M.E. ten Berge, G. Breebaart, J.T. Nachbar, K. Tiebie en H.C. de Visser, leden. Postbanknummer algemeen: 137593 t.n.v. de penningmeester. De prijs van het lidmaatschap bedraagt 17 per jaar. Postbanknummer contributies: 600401 t.n.v. Historische Vereniging Alkmaar. Dinsdag 20 januari 2009 Lezing door de heer Johan Daamen over de dempingsplannen van professor Wieger Bruin. Oudegracht 245, 20.00 uur. Graag opgeven bij Guus Breebaart, 072-5110383. Woensdag 18 februari Diederik Aten vertelt ons over de gebeurte nissen in het roerige jaar 1799. Varnebroek 31, aanvang 20.00 uur. Dinsdag 17 maart Bruinvishuislezing door Pastoor Bus over de "Restauratie van de Josef kerk". Oudegracht 245, 20.00 uur. Graag opgeven bij Guus Breebaart, 072-5110383. Woensdag 22 april Jaarvergadering, programma na de pauze nog niet bekend. Varnebroek 31, aanvang 20.00 uur. Dinsdag 19 mei Luuk Veneman, hoofd Monumentenzorg in Alkmaar, vertelt over de actualiteit van de monumentenzorg. Oudegracht 245, 20.00 uur. Graag opgeven bij Guus Breebaart, 072-5110383.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 2008 | | pagina 31