Baanstraat na nieuwbouw Bestaande situatie Baanstraat Bestaande situatie 'Koekenbier' Langestraat 73 en 75 voor de renovatie, met rijke detaille ring van de gootlijst en juiste afstand tussen gootlijst en vensters Akkoord bevonden bouwtekening van het plan Voorstel gevelwand 'Koekenbier' (ontwerp Min2) Langestraat 73 en 75 na de renovatie, met een te hoge gootlijst en een niet juist geprofileerde en geornamenteerde goot. Het pand ernaast is ook verhoogd en ten onrechte van een lijst voorzien, die later weer is verwijderd Oud Alkmaar 2008 83

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 2008 | | pagina 29