Van de werkgroep Welstand De Puienprijs 2008 in de categorie 'Nieuwbouw woonhuis' gaat dan ook naar de woning aan de Emmastraat 226. De categorie 'Restauratie woonhuizen' Deze prijs gaat naar Heiligland 65, een schitterende restauratie van de vroegere poortwachterswoning bij het Schermerhek. De verbouwing heeft oorspronkelijke elementen zoals de luifel met pilaren teruggebracht, maar ook een nieuw element zoals een aanbouw aan de zij- en achterzijde toegevoegd. De puienprijscommissie had in de categorie 'Restauratie woonhuizen' 5 nominaties en allemaal van een zeer hoog niveau. De jury is dan ook in deze categorie met een minimaal verschil tot de winnaar gekomen. In 1850 is deze monumentale poortwachterswoning in Hollandse waterstaatstijl achter de nog enige bestaande hamei van een stadspoort van Alkmaar gebouwd: de Schermerpoort, ooit de oostentree van de stad Alkmaar nadat de inpoldering van de Schermer zijn beslag had gekregen. De reeds genoemde aanbouw is net als het bestaande hoofdvolume gestuukt en wit geschilderd zodat het één geheel vormt maar toch ondergeschikt is omdat deze onder de daklijst van het originele poortwachtershuis gehouden is, terwijl de oorspronkelijke luifel met pilaren wél op dezelfde hoogte uitgevoerd zijn. Zo is er een subtiel verschil gemaakt tussen restauratie en aanbouw. Wel wordt betreurd dat een historische toevoeging aan het gebouw uit ca. 1870 verwijderd is, maar het eind resultaat van het pand dat jaren deel uitmaakte van buurt huis de Wachter is voorts zodanig van kwaliteit dat dit pand terecht met de Puienprijs 2008 is onderscheiden. De commissie waardeert het bijzonder dat de familie Kok in samenwerking met AMG Bouw b.v. dit voor Alkmaar zo belangrijke historische monument heeft gered van de verloedering. De Puienprijs 2008 in de categorie 'Restauratie woon huizen' gaat dan ook naar het pand aan het Heiligland 65. Het pand heeft met een klein verschil ten opzichte van de nominatie Hofdijkstraat 2 ook de Publieksprijs gewonnen. Er waren bijna 270 geldige stemformulieren voor de publieksprijs ontvangen. Namens de jury Puienprijs 2008 Henk de Visser Uit de vele bouwplannen, die in de afgelopen periode van een preadvies voorzien zijn door de werkgroep Welstand van de Historische Vereniging tillen wij er weer een paar uit, die uit oogpunt van cultuurhistorie en/of ruimtelijke kwaliteit van belang zijn. In de Baanstraat direct achter het Kennemerpark staan aan de linkerzijde enkele bedrijfsgebouwen, feitelijk achterzijden van winkelpanden aan het Ritsevoort. Op zich zijn wij erg ingenomen met het initiatief hier weer een afwisselende gevelwand met woningen en bedrijfsruimten te bouwen. Sommige gevels zijn traditioneel van opzet en andere meer modernistisch. De Historische Vereniging is echter van mening dat het ontwerp minder gekunsteld zou kunnen en dat een vreemde verspringing in de tweede gevel achterwege kan blijven. Ook vragen wij aandacht voor de nieuwe gevelwand langs de Touwslagersteeg. Na de zomer hebben wij het nieuwbouwplan voor de locatie Koekenbier beoordeeld. Dit plan is in hoofdopzet meer acceptabel dan eerdere schetsplannen. Wij hebben wel bezwaar tegen de parcellering in de plint ten opzichte van de bovenbouw: die zou verticaal op elkaar afgestemd moeten worden, Dit geldt ook voor de achterzijde, waar o.i. de horizontale lijnen te veel overheersen. De achterzijde grenst ook aan openbaar gebied (de Hout). Overigens blijven wij de wellicht financieel noodzakelijke schaalsprong betreuren en vinden het jammer dat de voormalige 'Dekemastate' niet in het plan verwerkt kan worden. In de Langestraat (73-79) zijn de nieuwe panden van 'de Sting' gereed gekomen. Het bleek dat er bij de bouw van dit complex ernstige fouten gemaakt waren en dat daardoor de historische gevels nr. 73 en 75 met een niet passende rand opgemetseld moesten worden. Met name bij het beeldbepalende pand nr. 73 is dit een ernstige verarming van de gevel. De logica van het lage empirevenster op de tweede etage is niet meer zichtbaar door de verhoogde lijst. De afbeeldingen geven dit goed weer. Wij betreurden het ook dat de pui van Langestraat 82 van de vroegere 'Ladysting' in het oude pand van de bioscoop Victoria weer is verdwenen. Dit pand had de Puienprijs in 2001 gewonnen omdat men een pui had 82 Oud Alkmaar 2008

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 2008 | | pagina 28