die he <te ommissie spelen rand, ui en bruik en Je ties schiedenis >or o.a. e zijn de uitgereikt maar, de nmiddels het ie pand. tevestigd dt toe- IA, deze bovenuit bij elkaar gemaakt Het grote nkelstraat atuurlijke =staat uit ootste eed gesitueerd, ijn bestaande >igen gevel ior de inten met oe and heeft ?n in dezelfde zwart aluminium pui zodat het overduidelijk bij het geheel hoort, hoewel de hardstenen gevelplaten in dit pand donkerder gezoet zijn dan bij het hoofdvolume. De commissie toont waardering voor deze renovatie annex nieuwbouw omdat het een geïntegreerd ontwerp met respect voor het bestaande straatritme en de oorspronke lijke architectuur betreft. Daarmee zijn eerdere verbouwingen die minder met de oorspronkelijke architectuur harmonieerden teniet gedaan. Ook het feit dat hiermee oude en moderne architectuur zo subtiel samengevoegd worden tot één geheel heeft geleid tot het feit dat de commissie heeft besloten dat de Puienprijs 2008 in de categorie 'Nieuwbouw zakelijk' wordt toegekend aan het pand aan de Langestraat 3-5, vroeger Modehuis Meijer, maarthans bekend als "Zara". De categorie 'Nieuwbouw woonhuis' Deze prijs gaat naar Emmastraat 226 waar voor een volumevergroting een nieuwe achtergevel nodig was. Die vernieuwde achtergevel is als sluitstuk van de verlenging van het pand, in tegenstelling tot de voorgevel, in een moderne strakke stijl opgetrokken. De gevel is zichtbaar vanaf de Blekerskade. De puienprijscommissie had in de categorie "Nieuwbouw woonhuis" 5 nominaties, waarvan er vier hoog scoorden. Wederom ging het in deze categorie om totaal verschillende panden als een grachtenpand, een dijkwoning, een achtergevel, een garage en een individuele woning aan een doorgaande weg. Toch is de commissie tot een winnaar gekomen en wel met de volgende motivatie: Even buiten het historische centrum van Alkmaar staat een woning uit ca. 1900 die in eerste instantie niet opvalt in deze straat waarvan het esthetische en architectonische niveau in z'n geheel hoog is. De zijgevel, grenzend aan een parkeertoegang, is goed zichtbaar vanuit de straat en verraadt al enigszins datgene wat slechts aan de achterzijde zichtbaar is. Die vernieuwde achtergevel is in z'n geheel onderdeel van een aanbouw (het pand is verlengd) en is in tegenstelling tot de voorgevel in een moderne strakke stijl opgetrokken. Metselwerk van een strakke donkere steen in tegelverband, neggekanten in zink gecombi neerd met wit houten kozijnen in historische verhoudingen worden afgewisseld met smalle staande kozijnen die ook in de zijgevel op de verdieping zijn toegepast. Zo'n zelfde smalle raam is éénmaal liggend op de begane grond toegepast. De commissie is zeer gecharmeerd van het doorzetten van het horizontale raam in de erfafscheiding naar de parkeerplaats toe zodat deze schutting onderdeel uit gaat maken van de zijgevel die de openbare ruimte vorm geeft. Bovendien waardeert zij het zeer dat architect Peter Thoes in opdracht van de eigenaar zoveel energie en zorgvuldigheid in een achtergevel gestoken heeft die slechts zichtbaar is vanaf de Blekerskade en de naastliggende parkeerplaats. Oud Alkmaar 2008 81

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 2008 | | pagina 27