Van de secretaris Van de penningmeester De Puienprijsverkiezing 2008 Tijdens de feestelijkheden van vorig jaar, bij de viering van het 400-jarig bestaan van het stadspark in de Alkmaarder Hout, beloofde wethouder Binnendijk om werk te maken van de monumentenstatus voor dit unieke stadspark. Tot op heden is er echter nog niets gebeurd. Nu is een monumentenstatus niet alleszaligmakend en een ziekenhuis met uitbreidingsplannen houd je er niet mee tegen, maar toch. Er is al veel van de Hout afgesnoept in al die jaren. Ook door het MCA dat mooie tuinen, die oorspronkelijk bij het stadspark hoorden, om wist te toveren tot lelijke parkeerplaatsen. Kijkt u maar eens rond bij het Westerlicht. Ook dat gebouw MCA, rijksmonu ment) staat er desolaat bij. De HVA heeft over dit punt een brief gestuurd naar het MCA, mailtjes naar de verantwoordelijke wethouder Binnendijk en een ingezonden brief naar de Alkmaarsche Courant. Niet alleen de Hout maar ook de lege plekken in de stad zijn een bron van zorg voor de HVA. De plaats waar eens het pand van de Raad van Arbeid stond ligt er nu verloren bij. Hetzelfde geldt voor de eens zo karakte ristieke Don Boscokerk: nu een lege plek waar gras is ingezaaid om het verlies van de eens zo trotse boerderijkerk te maskeren. De Schelphoek, ooit het levendige en historische havengebied van Alkmaar, biedt nu een aanblik van ontreddering. Zal het, als de gevolgen van de financiële crisis duidelijker worden, ooit nog goed komen? De HVA pleit ervoor om pas te slopen als binnen drie maanden met de nieuwbouw kan worden begonnen. Dan zouden stenen des aanstoots minder lege plekken opleveren. Annelies V. Janssen Dit is alweer het laatste nummer van 2008, het nieuwe contributiejaar komt er aan. Heel veel leden hebben een machtiging gegeven voor het incasseren van de jaarlijkse contributie. Bij deze leden wordt eind februari het zelfde bedrag als dit jaar afgeschreven. Hebt u een machtiging afgegeven dan ontvangt u GEEN brief over de contributie voor het komende jaar. De overige leden ontvangen WEL een brief als herinnering aan het betalen van de jaarlijkse contributie. Ik wens u een goed uiteinde en een voorspoedig 2009. Wim van der Molen Ook dit jaar kwamen weer tientallen panden in aanmerking voor de Puienprijsverkiezing 2008, die jaarlijks georganiseerd wordt door de Historische Vereniging Alkmaar. De eerder bekend gemaakte genomineerde panden zijn door de Puienprijscommissie bezocht en beoordeeld. Verschillende aspecten spelen daarbij een rol zoals passendheid in de straatwand, kwaliteit van de totale gevel, eenheid tussen pui en gevel, authenticiteit, maatvoering, materiaalgebruik en uitstraling naar de openbare ruimte. Tijdens de drukbezochte puienprijsavond van de Historische Vereniging Alkmaar zijn de nominaties gepresenteerd met informatie over de bouwgeschiedenis en de verbeteringen tijdens de planvorming door o.a. welstandsadviezen van de panden. Na de pauze zijn de prijswinnaars bekend gemaakt. De prijzen zijn uitgereikt door de wethouder Monumentenzorg van Alkmaar, de heer Alsemgeest. De winnaars ontvangen het inmiddels bekende geëmailleerde schildje, een oorkonde, het juryrapport en een grote foto van het winnende pand. Het is de bedoeling dat het schildje zichtbaar bevestigd wordt aan de pui. De categorie 'Nieuwbouw zakelijk' De commissie heeft besloten dat deze prijs wordt toe gekend aan het opvallende winkelpand van ZARA, Langestraat 3-5. De puienprijscommissie had in deze categorie 5 nominaties, waarvan er één duidelijk bovenuit steeg (het pand van ZARA) en er drie zéér dicht bij elkaar scoorden. De keuze voor het winnende pand is gemaakt na intensief overleg met de welstandcommissie. Het grote complex van ZARA in Alkmaars belangrijkste winkelstraat is in 2007 gereed gekomen, en voegt zich op natuurlijke wijze in de historische winkelstraat. Het pand bestaat uit 2 gedeelten die één winkelpand vormen. Het grootste gedeelte daarvan bestaat uit een drie traveen breed historisch deel waarin de entree symmetrisch is gesitueerd. Het andere deel is een modern pand dat door zijn verhoudingen en kleurstellingen aansluit op de bestaande 3 panden, maar toch in aanzien een duidelijke eigen gevel blijft vormen, zoals in het beeldkwaliteitsplan voor de Alkmaarse binnenstad is aangegeven. De traveen zijn in licht gezoete hardstenen penanten met zwarte aluminium neggekanten naar beneden toe doorgezet zodat het ritme ook op winkelniveau herkenbaar blijft. Het naastliggende moderne pand heeft een winkelruit van dezelfde afmetingen gekregen in 8o Oud Alkmaar 2008

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 2008 | | pagina 26