Alkmaar varia Egmond-tentoonstelling Nog meer Bierkade Op dit moment wordt er in het Stedelijk Museum een tentoonstelling gehouden over Egmond in de middeleeuwen. De tentoonstelling belicht de speciale rol van het benedictijner klooster te Egmond in de geschiedenis van Holland. De in de tiende eeuw gestichte oudste abdij in Holland was lange tijd persoonlijk bezit van de Hollandse graven en een belangrijk cultureel en religieus centrum. Erg belangrijk zijn bijvoorbeeld de in het klooster geschreven kronieken, onze belangrijkste bronnen voor de vroege historie van het graafschap. In de tentoonstelling wordt ook aandacht geschonken aan de geschiedenis van het adellijk geslacht Egmond en het kasteel te Egmond aan den Hoef. De tentoonstelling zal duren tot 6 april 2009. Een hoogtepunt van de tentoonstelling is het negende- eeuwse Evangeliarium met gouden band en edelstenen, dat vanaf 22 december 2008 te bezichtigen zal zijn. In het Regionaal Archief is ook een kleine expositie over Egmond te zien waarbij de nadruk ligt op de geschiedschrijving door monniken, de rol van graven en de kustafslag bij Egmond aan Zee. Ook in het Museum van Egmond te Egmond aan Zee, in het bezoekers centrum van de Stichting Historisch Egmond te Egmond aan den Hoef en in de Sint-Adelbertusabdij in Egmond- Binnen zijn aansluitende tentoonstellingen ingericht. «a* i - sftwp* De bijdrage over de Bierkade in het vorige nummer riep bij Cor Neef veel herinneringen op. "Daar om de hoek heb ik zo'n 40 jaar gewerkt bij W. F. Stoel aan het Luttik Oudorp. Aan de wal lagen daar de stoomboot 'Zur Muhlen' naar Den Helder, de 'Texelstroom' van schipper D. Mets naar Oudeschild op Texel en de boten van Zuidam waar Rivière directeur was. Bij het vertrek stak de 'Texelstroom' het kanaal over om bij Stoel bouwmaterialen te laden voor de depothouder Maarten Bruin op Texel. Met de vakantie gingen wij met fietsen aan boord en voeren mee naar de haven in Oudeschild om vervolgens onze tenten op te zetten ter hoogte van de Slufter bij de boerderij van Schaap. Op de hoek van de Bierkade en het Luttik Oudorp stond het Logement-Koffiehuis 'het Sneeker Veerhuis', waar de klanten werden gewaarschuwd als de stoomtram vanaf de Tienenwal vertrok naar Amsterdam. De stoep was de verzamelplaats waar zogenaamde 'kaairidders' te wachten stonden op schepen die gelost moesten worden. De afrekening vond plaats bij de voorman Jan Koster in café "t Vosje' (later 'de Bierbron') van Jan Busch, op de hoek van het Fnidsen. Boven mijn kapper Praat woonde tegelzetter Klaas Rol die o.a. het zwembad 'de Overdekte' heeft betegeld voor de prijs van 60 cent per m2. Op de hoek van de Keizerstraat stonden twee gelijke herenhuizen waarin woonden de scheepsreder C. Bosman en steenkoper W.F. Stoel. Daar tegenover woonde de bekende Alkmaarse jurist mr. Aron Prins. Nabij café 'Schoonzicht' van mevrouw Admiraal-Korver woonde Herman Schot die met zijn motorsleepboot 'Toska' o.a. oud ijzer vervoerde van Maasdam en Dekker naar de Hoogovens. Aan het einde van de Bierkade- Verdronkenoord stond café 'Kanaalzicht' van Nic.Venneker." Oud Alkmaar 2008 79

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 2008 | | pagina 25