Victrix Victrix ME' een ontwerp van architectenbureau Kirkenier en Seller. De heer Leegwater, die dan al lang niet meer in dienst is bij de firma, herinnert zich dat vanwege financiële krapte de nieuwbouw deels met tweedehands materialen gerealiseerd wordt. In 15165 wordt de nieuwe fabriek in gebruik genomen en het veertigjarig jubileum van Puddingfabriek Victrix gevierd. Zónder oprichter Ben Godijn senior helaas, die in november 15164 op 69-jarige leeftijd overlijdt. MOEILIJKE TIJDEN Eind zestiger jaren komt Victrix steeds meer in de problemen doordat het met zijn productenrange niet langer aansluit bij de veranderende vraag naar gemaks producten. Het personeelsbestand wordt gehalveerd. In de herfst van 1966 wordt voor Victrix surséance van betaling aangevraagd. Dramatisch is het overlijden van directeur Hans Godijn in 1967 op 48-jarige leeftijd. Victrix zit in een neergaande spiraal waar het niet uit weet te komen. Hoewel dat algemeen gedacht wordt, is het bedrijf niet failliet gegaan. Puddingfabriek Victrix wordt uiteindelijk in 1971 overgenomen door de Belgische firma Continental Foods3, dat de puddingproductie naar Verpakking voor Victrix-kerstpudding) uit de jaren zestig België verhuist. De nieuwe Victrix-fabriek op het industrieterrein Overdie wordt verkocht. Onder meer Henk van Es en Ben Min blijven voor het Belgische concern werken, de laatste als mededirecteur. Daarmee is Victrix voor Alkmaar historie geworden. Het oude fabrieksgebouw aan de Paternosterstraat is in 1971 gesloopt om plaats te maken voor een Rabobank- gebouw, dat inmiddels ook weer neer gehaald is. In het pand van de nieuwbouw aan de Herculesstraat is tegenwoordig steenhouwerij Haker gevestigd. Wat overblijft zijn de herinneringen, de foto's en natuurlijk de speldjes, die je ook vandaag de dag nog eenvoudig kunt vinden op internetsites als marktplaats.nl. NOTEN 1 In het voorjaar van 2007 verschenen in de Alkmaarsche Courant artikelen over puddingfabriek Victrix in de rubrieken "Ik was erbij" en "De plek". Zie eventueel ook het boekje: Ik was erbij. Opmerkelijke verhalen uit de historie van Alkmaar en omgeving (Alkmaar, 2008), blz. 102-107. Deze artikelen leverden de nodige reacties op van mensen die op één of andere manier bij Victrix betrokken zijn geweest. Verder is dit artikel tot stand gekomen op basis van persoonlijke gesprekken met vooral oud-medewerkers. 2 Ze vertelt over haar herinneringen in Alkmaar op Zondag van 1 juni 2003. 3 Continental Foods is in 1968 ontstaan uit het samengaan van Imperial (een Belgisch puddingmerk sinds 1903) en Devos Lemmens. In 1985 is Continental Foods overgenomen door multinational Campbell Soup Company. Het puddingmerk Imperial bestaat nog steeds. Kerstpudding Kerstpudding MET VRUCHTEN EN GAPNE8ING 1 LITER Oud Alkmaar 2008

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 2008 | | pagina 17