passeren uiteraard de revue, maar het wordt uiteindelijk 'RAP', de naam die door Ben Min verzonnen is en die de vertegen woordigers niet enthousiast ontvangen, omdat ze hem associëren met 'Jan Rap en zijn maat'. Het succes voor Victrix instant pudding blijft inderdaad uit. Een andere misser, die volgens Van der Leek groten deels op het conto van Min rust, is het afwijzen van de Spar als klant. De Spar is in de vijftiger jaren een organisatie met een groot aantal kruidenierwinkels door heel Nederland en benadert Victrix met de vraag pudding onder Spar-huismerk te produceren. Commercieel directeur Min besluit echter dat het een klassemerk als Victrix niet past een dergelijk concurrerend product in de markt te brengen. Uiteraard vindt de Spar een andere kandidaat voor deze megaordner; een gemiste kans voor Victrix, vindt Willem van der Leek. Chris Leegwater, die aanvankelijk voor accountantskantoor Van Riel de boeken van Victrix controleert en in de jaren 1956-1958 procuratiehouder bij Victrix is, herinnert Enkele Vicrrix-verpakkiiyen zich dat hij zich in die jaren al zorgen maakt over de financiële positie: "De fabrieksuitbreiding maakte verbouwing en aanschaf van nieuwe machines nood zakelijk. De financiering hiervoor dient te geschieden met permanent vermogen, uitbreiding van het aandelenkapitaal of lang vreemd vermogen zoals hypotheek of obligatierekening. De praktijk was echter financiering met bankrekening-courant krediet en dat maakte Victrix veel te kwets baar en afhankelijk van de bank, met fataal gevolg." EEN NIEUWE FABRIEK Begin zestiger jaren werken er circa 60 medewerkers bij Victrix en omvat het assortiment zo'n 100 verschillende verpakkingen. Bekende producten zijn de Verrassingspudding met een speelgoedje in de verpakking, een idee dat overigens gekopieerd is van concurrent Koopmans, de Custard, en verschillende series pudding als de Luxe Serie, de Ideaal Serie etcetera. Talloze smaken pudding worden in Alkmaar gefabriceerd: vruchtengries, amandelgries, chocolade-, vanille-, bitter koekjes- en ananaspudding, cakemeel, vanillesuiker enzovoorts. Nederland is in de ban van de speldjesrage en Victrix doet daar van harte aan mee: niet alleen zijn er de speldjes met merk- en productnamen, maar er worden ook series uitgegeven met bijvoorbeeld pop- en film sterren. De directie besluit een geheel nieuwe fabriek te bouwen op het industrieterrein Overdie. Op de hoek van de Herculesstraat en de Phoenixstraat wordt op 17 september 1964 de eerste steen gelegd door de drie directeuren: Ben Godijn senior, Hans Godijn en Ben Min. Het nieuwe pand is 70 Oud Alkmaar 2008

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 2008 | | pagina 16