te maken door tijdens een vergadering in De Brakke Grond in Amsterdam een prachtig opgemaakte Victrixpudding te laten serveren. Van der Leek ziet zich nog over de Dam lopen met de schaal in een doos. Alle moeite ten spijt, bereiken ze hun doel niet. Geert Mast blijft niet lang voor Victrix werken: hij weet maar weinig omzet binnen te halen en wordt al snel ontslagen. Cor Tennekes werkt slechts een paar jaar bij Victrix (van ca. 1953 tot 1956). Hij vertrekt omdat hij de uitgebreide controles van het management op bijvoorbeeld de kilometerstanden van de auto's van de vertegenwoordigers uitlegt als wantrouwen. Andere vertegenwoor digers blijven lange tijd voor Victrix werken in verschillende delen van het land. Onder hen is Ben Godijn junior, vertegenwoordiger voor rayon Drente. VERKOOPACTIES In 1957 bestaat het Verbond voor Veilig Verkeer 25 jaar en Victrix presenteert in samenwerking met het Verbond een Jubileum Jeugdboek, een album waarin 100 plaatjes verzameld kunnen worden die te vinden zijn in alle verpakkingen van Victrix pudding. Elk plaatje laat een illustratie van een verkeerssituatie zien waarin één of meer kinderen voorkomen en is voorzien van een verklarend rijmpje. Uiteraard is er ook een prijsvraag, met als prijzen spannende jongens- en meisjes boeken, gezelschapsspelen, enzovoorts. Een bijzonder evenement is de door Min georganiseerde optocht door de Alkmaarse binnenstad met een reclameauto voor het Verbond en het gehele Victrix wagenpark. Medewerker van het eerste uur de heer Heynis overlijdt in juni 1958 op 66-jarige leeftijd. Het grijpt Ben Godijn sr. erg aan dat zijn steun en toeverlaat er niet meer is. Een jaar eerder is Heynis wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd al minder gaan werken en krijgt hij namens het bedrijf een televisietoestel aangeboden. Zijn opvolger als chef puddingmaker en bedrijfsleider is Piet Keizer. In 1959 worden miljoenen pakjes pudding geproduceerd. Inmiddels is er ook export naar de landen met veel Nederlandse immigranten zoals Zuid- Afrika, Australië, Canada. Een noviteit in de puddingwereld is eind vijftiger jaren de instantpudding, die niet meer gekookt hoeft te worden maar koud bereid wordt. De grote merknaam Saroma van Van Nelle is ook nu nog bij velen bekend. Willem van der Leek meent dat Victrix jammer genoeg vaak achter de ontwikkelingen aanloopt. Als Saroma al een groot marktaandeel heeft probeert Victrix aansluiting te vinden. Voor het nieuwe product wordt de vertegenwoor digers gevraagd mee te denken over een pakkende naam. Vele mogelijkheden Plaat uit het Jubileum Jeugdboek van het Verbond voor Veilig Verkeer, 1957 - en praatjes 1 'I—iMiadboek Oud Alkmaar 2008 69

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 2008 | | pagina 15