t ■rtigcr alige op de laalkade) n dan jedrijf ade werkers in ar het de van de erk- ange sjes'. /an Veen,2 iw. n dus binnen f van de md, ter enberg iwoor- icndijk, orde ïert deze persoonlijke vriend van Ben en diens vrouw Gré Godijn. Hans Godijn, zoon van de oprichter, treedt in 1934 als jongen van 16 in dienst. Begonnen als manusje-van-alles richt hij zich later op de vermicelli- fabricage. DE OORLOGSJAREN In de oorlogsjaren is Hans Godijn vertegenwoordiger voor Noord-Holland, maar de omstandigheden maken het hem al gauw onmogelijk deze taak ook uit te voeren. Bovendien eist de bezetter de fabriekscapaciteit in de oorlogsjaren op. Zelfs in de hongerwinter van 1944 arriveren bij de fabriek zendingen patentbloem die Victrix dient te verwerken tot vermicelli voor de Duitsers. Hans Godijn weet, hoewel alle toevoer streng gecontroleerd wordt, een flinke hoeveelheid bloem te verbergen. Na de hongerwinter, als de bevrijding komt, wil hij elke Alkmaarder verrassen met een brood. Hij komt een heel eind met zijn plan - hij heeft ook de benodigde kolen verzameld voor de ovens van de bakkers die de broden moeten bakken -, maar bij de bevrijding in mei 1945 worden meel en kolen in beslag genomen door de Binnenlandse Strijd krachten. Ook Rie Hemels maakt de oorlogsjaren bij Victrix mee. In 1940 treedt ze in dienst en gedurende acht jaar zwaait ze de scepter als hoofd van het kantoor, tot haar trouwen in 1948. Ze is een gewaardeerde cheffin voor haar medewerksters. Begin 1945, in de hongerwinter, maakt ze samen met Wil Broersma en Tine Willers een hongertocht door Noord-Holland-noord. Gewapend met een Victrix-handkar en een aantal pakjes pudding als ruilmateriaal gaan ze Foto van het personeel ter^ele^cnheid van het 12 '/z-jarfg jubileum in 1937 langs boerderijen. Regelmatig worden ze binnengevraagd om even uit te rusten bij een beker melk, maar veel meer dan een paar kolen en een kluit boter halen ze uiteindelijk niet op. Ze komen tot Hippolytushoef en volgen op de terugweg de route langs de duinen. Voedsel is schaars in de oorlogsjaren en ook nog in de eerste jaren erna. Elke mede werker van de puddingfabriek wordt na een werkdag 'gevisiteerd' door Rie Hemels en het gebeurt regelmatig dat daarbij gestolen pakjes pudding onder de kleding vandaan komen. Rie heeft deze taak als afschuwelijk ervaren. Ze was toen nog een jonge vrouw en achteraf vindt ze dat men haar dat werk niet had mogen laten doen. Op straat wordt ze in die dagen door sommige medewerkers nageroepen alsof ze hun iets heeft aangedaan. Toch heeft ze vooral goede herinneringen aan haar kantoortijd bij Victrix, met name aan haar directeur: hij is vriendelijk voor de medewerkers en weet ze met attenties voor zich in te nemen. Vooral het proeven van nieuwe puddingrecepten is haar bijgebleven. Als meneer Heynis een nieuw recept heeft samengesteld, wordt een Oud Alkmaar 2008 65 i KiY M

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 2008 | | pagina 11