'A thing of beauty is a joy forevef 150 jaar scheepswerf Nicolaas Witsen Harry de Raad enjoop Voorn In het jaar 1856 werd er een bijzonder contract gesloten tussen de Amsterdamse 'scheepsbouwer en werktuigkundige' Hendrik Marinus Frans van Cleefen de gemeente Alkmaar. Voor het relatief geringe bedrag van 250 gulden kreeg hij 'het Eiland' tegenover de Bierkade in eigendom. Maar daar stond wel het een en ander tegenover: Van Cleef moest vóór het eind van 1857 op het Eiland een scheepswerf hebben ingericht en ook mocht hij het terrein 20 jaar lang uitsluitend als scheepswerf gebruiken, met alleen de bevoegdheid de scheepswerf desgewenst uit te breiden met een smederij en/of een houtzagerij. Als klap op de vuurpijl bedong de gemeente tevens dat Van Cleef voor het eind van 1857 twee zeeschepen zou bouwen, waarbij de grootte van de schepen tussen de 70 en 100 last moest komen te liggen (100 last 196 ton). De bepalingen van het contract laten zich verklaren uit de wens van de gemeente om de ligging van de stad aan het Noordhollands Kanaal, toen nog de verbinding van Amsterdam met de zee, zo optimaal mogelijk te benutten. Ook een werf voor de bouw van zeeschepen hoorde daarbij. De bepalingen van het contract maken duidelijk dat een dergelijke werf in Alkmaar geen vanzelfsprekendheid was. Zonder ingrijpen van de gemeente zou het niet lukken, was blijkbaar de inschatting. Van Cleef hield zich aanvankelijk stipt aan de afspraken. Op het Eiland, toen in gebruik als gemeentelijk plantsoen, stichtte hij nog in hetzelfdejaar 1856 een scheepswerf onder de naam 'Nicolaas Witsen'. De naam verwees naar de beroemde scheepsbouwkundige van die naam, een Amsterdamse regent en diplomaat die leefde van 1641 tot 17x7. Witsen schreef een standaardwerk over scheepsbouw, Aeloude en hedcndaegschc Scheeps-bouw en Bestier, en gaf in 1697/98 les in de beginselen van het vak aan tsaar Peter de Grote bij diens bezoek aan de Republiek. Ook met de bouw van de twee schepen werd begonnen. In augustus 1857 werd het eerste, de schoenerbrik Wilhclmina Eliza, te water gelaten. Het vertrok met een lading goederen naar Triest. M; KIC UX.A Burgermeester en Kar Extraordinarii AmW Groot -Britan* Nicolaas Witsen (1641-1717). Portret door J. Houbraken naar Musscher, ca. 1770. Collectie Regionaal Archief

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 2006 | | pagina 3