f - \hu^^%^d r ;AI jfljP; ,,.X v. -,y(' Z4' 7 Sl- >0>y®- ('t p*^7^ ytv-ty .;<->«•■' I*<».fjhi.»( yf^>,tAx Vi4v»^ v ^V» Y rtrfv 'V f* h^JV .w~- V.4' V.v éAmUmj M-..^Ss .,.rf öw*f s ^.^..vA^na «/W ity. ^/jj^ «(-«. j>» -:W* V .- '- J oujr 7 1^. - -i, jJ f.-n V.V* ï^nrS v 'A' -' «y»<v vt/i•v^v- '- »v .1 «3f .p.' ,-, '*v 4,. u,y ,a. ■tea'.A vl-V" fj« aO>-> /j.. - >- r-" ,...,t <-/i X|.»I-I -'- Wfc V#' w- S p w> 4 r A v(i..^ tiv »/Aftr A,l.^ s.~ft" - -a+V^-yw y,,i«»v^«!,rp .^„,- Sb-tfiJ: J? rtftStt<*5 H^MNéxïdT Öf5i'u4 /V,c I nW (\V» - - j, A kmj p."!, ,,/n. onr/THV;C.' jjtutihfi *4—V'y - i.«T Achterzijde van een van de twee bewaarde 'polsstok briefjes' die tijdens het beleg van Alkmaar in 1573 door de Spaanse linies werden gesmokkeld. Linksonder de hand tekening van Cabeliau. Bron: stadsarchief Alkmaar voor 1816 Ontwerptekening door R.E.J. Roeterink van het wapenschild van jhr. Cabeliau voor een gebrandschilderd raam in de polderkamer van het stadhuis, 1879. Collectie Regionaal Archief 3

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 2004 | | pagina 5