Het zwaard van Cabeliau is bewaard! Alkmaar. aad. iden aan: het ners van CG Alkmaar, lopende nden. n, Joost Cox Voor het Alkmaarsjaarboekje schreef W.J. Reder in 1973 een korte bijdrage onder de titel: 'Het zwaard van jhr. Jacob Cabeliau'.1 Hij eindigde zijn bijdrage met de vraag: 'Wie kan inlichtingen geven om het zwaard van jhr. Jacob Cabeliau op te sporen?'. Het zwaard in het Muiderslot Wat was het geval? De heer Reder, medewerker Monumentenzorg van de gemeente Alkmaar, was in zijn prille jeugd een aantal jaren woonachtig op het Muiderslot. Zijn vader was daar benoemd tot slotbewaarder en woonde sinds 30 april 1919 op het Muiderslot. Eerder, in mei 1913, was een tentoonstelling ingericht in het Muiderslot door de commissie tot inwendige restauratie. Die inrichting was, ter herdenking van de periode van P.C. Hooft als slotvoogd, in pde-eeuwse stijl uitgevoerd. Deze expositie - van mei tot september 1913 - was een groot succes vanwege de vele inzendingen van waardevol antiek uit particuliere verzamelingen. Na de tentoonstelling bleven vele voorwerpen, waaronder een wapenverzameling, ter opluistering achter in het Muiderslot. In 1914 haalden sommige inzenders hun voorwerpen terug, terwijl anderen het Muiderslot juist een veilige bergplaats vonden in het licht van de oorlogsdreiging. Een van hen was de vice-admiraal en ex-minister van Marine, Rambonnet, een belangrijk wapen verzamelaar. Zijn collectie vulde de grote wapenzaal in zijn geheel, en bleef daar tot 1920. In de catalogus van de tentoonstelling van 1913 wordt het zwaard als volgt vermeld: 'Tweehands zwaard met gebogen pareerstang, volgens opschrift heeft Jacob Cabeliau, gouverneur der Stad Alkmaar, dit zwaard in 1573 gebruikt. Op de knop ziet men zijn wapen: 2 kabeljauwen; lang 1,92 m'.2 Het zwaard van Cabeliau, zoals door W.J. Reder getekend. Rechts de bovenzijde van de gevestknop met het wapen van Cabeliau. Bron: Alkmaars Jaarboekje, 1973 1

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 2004 | | pagina 3