De vereniging werd in 1925 opgericht. Zij heeft tot doel het beschermen en voor het nageslacht bewaren van de historische schoonheid van Alkmaar en omgeving en het aanmoedigen van de studie van de plaatselijke geschiedenis. De vereniging probeert deze doelen te bereiken door: het uitbrengen van welstandsadviezen aan de gemeente betreffende bouwplannen die invloed hebben op het historisch stadsbeeld het stimuleren van de stadsarcheologie de organisatie van stadswandelingen en excursies het houden van lezingen de uitgave van het tijdschrift Oud Alkmaar en van themaboekjes over Alkmaarse historische onderwerpen het subsidiëren van activiteiten die passen binnen de doelstelling van de vereniging de jaarlijkse uitreiking van de Oud Alkmaar-prijs aan een persoon die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor de Alkmaarse historie. De vereniging beschikt over een eigen gebouw aan de Oudegracht, dat tevens als Archeologisch Centrum functioneert. Het adres is: Oudegracht 245, 18x1 CG Alkmaar (tel. 072-5153857). Ook via Internet is de vereniging bereikbaar: http://www.historischeverenigingalkmaar.nl. Het bestuur van de vereniging is als volgt samengesteld: H.D.E. Bos, voorzitter mw. A.V. Janssen, secretaris C.M. Lindeboom-Kramer, penningmeester mw. G. Breebaart, J.D. Kila, J.T. Nachbar, K. Tiebis, H.C. de Visser, leden. Postbanknummer: 137593 t.n.v. de penningmeester. Postbanknummer contributies: 600401 t.n.v. Historische Vereniging Alkmaar. Ledenadministratie: J. Beijer, Oude Hoeverweg 61,1816 BS Alkmaar. Tel: 072-5116155 en e-mail: leden@historischeverenigingalkmaar.nl.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 2004 | | pagina 31