Oud Alkmaar Inhoudsopgave Jaargang z8, nummer j - 2004 1 Joost Cox Het zwaard van Cabeliau is bewaard! 7 Thijs Gras Het ziekenvervoer van Pouwels te Alkmaar 13 Eduard Hattuma Ariejohan Stikkeljr. Altijd aan het uitvinden 18 Jan Drewes Rugnummer 2004, doctor Valk. 50 jaar wetenschappelijk voetbal in Alkmaar 22 Bibliotheek Regionaal Archief Alkmaar Verschenen in 2003 en 2004 Oud Alkmaar is een uitgave van de Historische Vereniging Alkmaar. Het tijdschrift verschijnt drie keer per jaar. Redactie Marlies ten Berge, Jan Drewes, Joop D. Kila, Harry de Raad. Redactieadres Kopij voor Oud Alkmaar en te bespreken publicaties zenden aan: Redactie Oud Alkmaar, p/a Regionaal Archief Alkmaar, Postbus 9232,1800 GE Alkmaar. Richtlijnen voor kopij zijn bij de redactie te verkrijgen. Abonnementen Leden van de Historische Vereniging Alkmaar krijgen het tijdschrift gratis toegezonden. De prijs van losse nummers bedraagt 4,50. Opgave van abonnementen, bestellingen van losse nummers en adreswijzigingen te richten aan: Historische Vereniging Alkmaar, Oudegracht 245,1811 CG Alkmaar. Abonnementen gaan in met het eerste nummer van de lopende jaargang. Reeds verschenen nummers worden toegezonden. Opzeggingen dienen schriftelijk te worden doorgegeven, voor 1 januari. Druk Drukkerij Ter Burg b.v., Alkmaar. Historische Vereniging Alkmaar. ISSN 0927 - 3344. Omslag Stand van de Alkmaarse Crossley-importeur Arie Johan Stikkel jr. op een niet nader gelokaliseerde expositie, 1923 of 1924. Collectie Cocky Stikkel

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 2004 | | pagina 2