Koolwijk, H.: 125 jaar Alkmaarse Brandweer. AlkmaarBrandweer Alkmaar, 2004. 'Onse heerlijcke Stadt-hi^s binnen Alckmaer'de geschiedenis van het stadhuis van Alkmaar. Met bijdragen van J.C.M. Cox, P. Bitter, J.A. van der Hoeve, R. Roedema, C. Rogge, M.E.A. de Vries en L.B. Wevers. AlkmaarGemeente Alkmaar, 2004.194 p. Ortgies, I. en F. van Wijk: 'Reyne harmonie' in Alkmaarstemming en temperatuur in Nederland in de 17^ en 18 eeuw. In: Het orgel, jrg. 99 (2003), nr. 3, p. 12-3(5. Betreft het Van Hagerbeer/ Schnitger-orgel in de Grote of Sint Laurenskerk te Alkmaar. Post van der Molen, G.: Klap-wakcrs in beeldover een Alkmaar se nieuwjaarswens uit 1784. In: Boekenpost tweemaandelijks tijdschrift voor liefhebbers van boeken, nr. 69 (2004), p. 11-13. Beschrijft de vondst in een Alkmaarse drukkerij van een houten drukblok waarmee nieuwjaarsprenten werden gedrukt. Rood, T: AZ uit! AmsterdamGoudenhaen, 2003.96 p. Jeugdboek over de B-junioren van voetbalclub AZ. Schenkeveld-van der Dussen, M.A.: Het 'mannelijke' schrijverschap van A.L.G. Bosboom-Toussaint. In: In de boeken, met de geestvijftien studies van M.A. Schenkeveld-van der Dussen over vroegmoderne Nederlandse literatuur AmsterdamAmsterdam University Press, 2002, p. 252-267. Schotsman, P. en L. den Engelse: De eerste houtzaakmolen van Comelis Comelisz. stond aan het Zeglis te Alkmaar. In: Molinologietijdschrift voor molenstudies, nr. 19 (2003), p. 1-5. Schuddeboom, M.: Tjeerd Adema 1885-1960. In: Berichten van Moeder de Gans, jrg. 5 (2004), nr. 3, p. 3-5. Levensschets van de journalist en schrijver, tevens hoofdredacteur van de Alkmaarsche Courant van 1918 tot 1944. Valk, G.: AZ is de naam!geschiedenis van het betaald voetbal in Alkmaar. AmsterdamL.J. Veen, 2004. Proefschrift Universiteit van Amsterdam. Zie het vorige artikel in dit blad. Velthoven, P. van: 'Elisabeth' behoed voor de onder^an^nieuwe bestemmingen voor kenmerkend ziekenhuisgebouw. In: Amicetijdschrift voor professionals in de gezondheidszorg in Noord- Holland Noord, jrg. 10 (2004), nr. 3, p. 4-7. Voor ons was het zo in Alk?naareen beeld van Alkmaar aan de hand van verhalen en anekdotes van bewoners over de penode 1930-1950. Alkmaar, Stichting Victorie, 2004.1 dvd met interviews, foto's en ander beeldmateriaal. Weel, H. van der: 'O' heijligh zaligh Bethlehem'over Alkmaarse versteekmelodieën van 1688 tot 1780. In: Klok en klepeluitgave van de Nederlandse Klokkenspel-Vereniging, nr. 81 (dec. 2002), p. 1-5. Beschrijving van de melodieën die werden gespeeld op de beiaards van de Grote of Sint Laurenskerk en de Waagtoren. Wolff, S. de: Rond het huis van de laatste rabbi van Alkmaarverhalen van een overlevende van het concentratie kamp Bergen-Belsen. SchiedamUitgeverij DocoStory, 2003.144 p. Episoden uit het leven van Sal de Wolff, zoon van rabbi Abraham de Wolff. Wijk, F. van: Gerhardus Havingha (1696-1753), organist en klokkenist van Alkmaar. AlkmaarStichting Vrienden van het Orgel te Alkmaar, 2003.62 p. Wijk, F. van: 'De waarheid bevende schort zijn oordeel op tot dat alles op een richtige evenaargewoogen 1s' Gerhardus Havingha (1696-1753), organist en klokkenist van Alkmaar. In: Archievenblad, jrg. 108 (2004), nr. 7, p. 30-31. Zwagerman, J.: Tussen droom en daad in DubbelstadAlkmaar in feit en fictieVan Foreest Publiekslezing 2004. SchoorlConserve, 2004.48 p. In deze lezing, gehouden op 23 maart 2004 in de Grote of Sint Laurenskerk, schetst de schrijver een beeld van Alkmaar als decor voor enkele van zijn romans. In het kader van de viering van 'Alkmaar 750 jaar stadsrechten' verschenen de volgende publicaties: Alkmaar 750 jaar: een portret in klank. Amsterdam, RTVN-H Productie, 2004. 2 cd's met radioreportages en muziek. Alkmaar 750jaarspeciale jubileumuitgave. Broek op LangedijkRodi Media bv, 2004.109 p. Speciale kranteneditie met interviews met (oud-)Alkmaarders en artikelen over de historie van Alkmaar. Alkmaar - Venlo5ojaar betaald voetbal. Speciale uitgave van het Noordhollands Dagblad, 11 augustus 2004.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 2004 | | pagina 29