Verschenen in 2003 en 2004 Bibliotheek Regionaal Archief Alkmaar Het overzicht loopt t/m november 2004. De in Oud Alkmaar verschenen artikelen zijn niet in dit overzicht opgenomen. Alkmaar en zijnegeschiedenissen. ApeldoornBoek op CD, 2004.1 cd-rom. Digitale uitgave van drie geschiedkundige werken over Alkmaar die tezamen een chronologisch overzicht geven tot 1813. Het betreft de werken van Simon Eikelenberg en Gijsbert Boomkamp, uitgegeven in 1747, en de kroniek van drs. W.A. Fasel uit 1973. Alkmaar in de verdediging. Samenstelling: M. ten Berge e. a. AlkmaarGemeente Alkmaar: Regionaal Archief, 2004.40 p. Uitgegeven ter gelegenheid van Open Monumentendag 2004. Alkmaar, stad en regioAlkmaar en omgeving in de Late Middeleeuwen en Vroegmoderne Tijd. Redactie: J. Drewes e.a. HilversumVerloren, 2004. (Alkmaarse historische reeks12). Opstellen over uiteenlopende onderwerpen: het stadsrecht van Alkmaar met de Latijnse tekst en een hedendaagse Nederlandse vertaling, Noord-Hollandse droogmakerijen, water- en industriemolens in de Schermer en in Alkmaar, de agrarische geschiedenis van de Anna Paulownapolder en de medische geschiedenis van Alkmaar. Aten, D. en P Smit: Petrus de Sonnaville (1765-1837)heemraad en dijkgraaf van de Sc hermeer, stadsarts en politicus. In: Tijdschrift voor waterstaatsgeschiedenis, jrg. 13 (2004), nr. 1, p. 1-12. Borger, G.J.: De Achtermeer bij Alkmaar, de oudste droogmakerij? In: Historisch-geografisch tijdschrift, jrg. 22 (2004), nr. 2, p. 37-49. Cox, J.C.M.: 'Der beden des poerters der stede van Alcmairgoedertierlijc toeghenegen'stadsrecht Alkmaar, 11 juni 1254. AlkmaarGemeente Alkmaar, 2003.76 p. Studie over het Alkmaarse stadsrecht met de Latijnse en Middelnederlandse tekst, en een vertaling in hedendaags Nederlands. Fietsen vanuit Alkmaarnegen fietsroutes met inkortingen of verlengingen variërend van 19,6 tot 62,5 km. Routes en foto's: M. Wannet. Stichting ReCreatief Fietsen, 2003.100 p. Fikkers, T.: Stanon Alkmaareen bouwhistorische verkenning 1864-2004. UtrechtProRail, 2004.67 p. Ginkel, S. van (tekst en foto's): Wandeling langs bierbrouwerijen in het oude Alkmaar. AlkmaarNationaal Biermuseum, 2004.4 p. Hulst, W.G. van deWillem Wijcherts. Illustraties van J.H. Isings. KampenCallenbach, 2003.160 p. 22e herz. dr. (ie dr.: 1909). Belevenissen van een Alkmaarse jongen in het begin van de Tachtigjarige Oorlog, in de jaren voorafgaand aan het Beleg van Alkmaar. Kaldenbach, J.: Bedevaarten als genealogische bron 1808-1831. In: Gens nostramaandblad der Nederlandse Genealogische Vereniging, jrg. 59 (2004), nr. 11, p. 518-536. Kleintje Alkmaarde Waag. AlkmaarRené de Milliano, 2004. 32 p. Ansichtkaarten van de Alkmaarse binnenstad. Komen, K. (tekst) en B. Ulrich (fotografie): Alkmaarse^evelstenen en ornamenten. Midwoud, Uitgeverij Peter Sasburg, 2004.128 p. Rijk geïllustreerd overzicht van historische en eigentijdse uithangtekens.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 2004 | | pagina 28