tijdrekken moest trekken, maar haar schot miste nog het doel, hoewel ze daarmee wel een trend zette, zoals later in deze reportage zal blijken. Daarna golfde het spel heen en weer. Met wisselende combinaties probeerden de opponenten de lacunes in Gerrits spelinzicht bloot te leggen. Had hij wel voldoende aandacht besteed aan de organisatie van de club? Hoe zat het met de lagere elftallen en met de jeugd? Kwam de rol van de medische staf wel voldoende uit de verf? Had hij wel oog gehad voor de betekenis, die de verzuiling had voor het totstandkomen van het betaald voetbal? Het leken soms mooie een-tweetjes, maar Gerrit wist met dit schaakvoetbal wel raad. Door te wijzen op de omvang van sommige van deze problemen werd duidelijk, dat de overwinning dan nooit binnen de 90 minuten behaald kon worden en daarom had hij al in de voorbereidende bespreking met zijn coaches deze spelconcepten laten varen. In andere gevallen, waarin Gerrit werd verweten bepaalde standaardbronnen niet geraadpleegd te hebben, kon hij met verwijzing naar de literatuurlijst de bal gemakkelijk terugkaatsen. Vrij in het begin van de wedstrijd moest Gerrit het enige tegendoelpunt incasseren. Dat kwam van de voet van prof Bram Peper, hoogleraar aan de Erasmus-Universiteit te Foto van de eerste wedstrijd in het betaalde voetbal die op 14 augustus 1954 in Alkmaar werd gespeeld tussen de teams 'Alkmaar' en 'Venlo'. Vooraan, in trainingspak, het team van 'Alkmaar'. Bron: Alkmaarsche Courant 19

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 2004 | | pagina 25