Rugnummer Z004, doctor Valk 50 jaar wetenschappelijk voetbal in Alkmaar Jan Drewes Op dinsdag 23 november j.1. begaven vele Alkmaarders met historische belangstelling, maar ook veel Alkmaarders met andere interesses en vele anderen zich naar de goedgevulde Oude Lutherse Kerk in Amsterdam, de aula van de Universiteit van Amsterdam. Daar zou namelijk de vroegere gemeentearchivaris van Alkmaar en tegenwoordige wethouder van Bergen, Gerrit Valk, een uniek proefschrift gaan verdedigen met als titel: AZ is de naam! .-geschiedenis van het betaald voetbal in Alkmaar. Er heerste een voelbare spanning in de zaal. Er waren duidelijk aanwezigen, die zoiets nog niet eerder hadden meegemaakt en onder 'wave' iets anders verstonden dan een strak geregisseerd opstaan en weer gaan zitten bij binnenkomst of vertrek van de promotoren. Om 2 uur precies begon de warming-up. Gerrit Valk heette de aanwezigen en speciaal zijn moeder welkom en legde vervolgens uit waar het proefschrift over ging. Op 14 augustus 1954 vond te Alkmaar tegen een team uit Venlo de eerste officiële voetbalwedstrijd in Nederland plaats waarvoor de spelers van beide elftallen werden betaald. In een feestend Alkmaar, immers 700 jaar oud, trok deze gebeurtenis veel belangstelling, niet in de laatste plaats vanwege alle moeilijkheden en conflicten, waarmee de totstandkoming ervan gepaard ging. Gerrit legde ook uit dat het proefschrift gaat over wie hierbij en bij alle volgende ontwikkelingen zoal betrokken waren: spelers, toeschouwers, voetbalbestuurders, investeerders en natuurlijk ook de gemeentelijke politiek. In de twee volgende hoofdstukken worden achtereenvolgens de jaren van groei (1954-1972) en de jaren van toppen en dalen (1972-1993) besproken. In een epiloog worden de jaren 1993-2004 nog beknopt doorgenomen, de jaren van voorzitter Dirk Scheringa, die samen met Klaas Molenaar jr. als paranimfen, een duur woord voor 'verzorgers', vanaf de zijlijn de prestaties van hun eenmansteam gadesloegen. Om 2.10 uur betraden voorafgegaan door de 'vierde man' en de 'scheidsrechter' (beiden overigens dames), de hooggeleerde opponenten het veld, en ook de beide coaches van Gerrit, prof Leo Noordegraafen dr. Jaap Talsma, nestelden zich in hun dug-out. Om 2.15 uur kon de aftrap worden verricht. Daarvoor was een beroep gedaan op een van de toeschouwers, namelijk de burgemeester van Alkmaar, mevrouw drs. M. van Rossen. Zij had een lange aanloop nodig, zo lang dat de scheidsrechter al een gele kaart voor

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 2004 | | pagina 24