Crossley's ten toon worden gesteld: een open tourer met vlak radiatorscherm (de Fourteen), een grote, gesloten wagen met het V-vormige front en nog een gesloten model waarvan we nauwelijks details kunnen waarnemen. Een model met het V-vormige front staat in de uitvoering als open tourer afgebeeld in The Vintage Motor Car Pocketbook (uitgave Batsford/London 1959) en wordt daarin aangeduid als het model 25/30 uit 1922. De wagen op de foto zou ook heel goed de 20/70 uit t924 kunnen zijn, ook wel de Shelsley genoemd. Een bord dat voor dit nieuwste model staat opgesteld, refereert aan eerdere successen: '19.6 hp Crossley. Dit type wagen sloeg in 1923 alle door de R.A.C. uitgeschreven wegrecords. Een afstand werd afgelegd van 40.000 km. 3 van de 4 op dit type wagen gemonteerde 'Dunlop' banden legde de 40.000 km zonder eenige bandenpech af terwijl de 4e band op 37.000 km verwisseld werd.' Op de foto is ook een soort tableau zichtbaar waarop behalve de woorden 'Crossley' en 'Manchester' ook de tekst 'THE OTTO GAS ENGINE' te lezen is. Mijn inschatting is dat de foto uit t923 of 1924 dateert. Klanten in Alkmaar en Gouda Over de Crossley's die A.J. Stikkel heeft verkocht, meent zijn naamgenoot (de vader van neef Herman) zich de volgende gegevens te herinneren. Er zou een Crossley zijn verkocht aan advocaat De Lange in de Nassaulaan te Alkmaar. Ook is er een geëxporteerd naar een plaats of gebied in Arabië (Djeda?). Iemand die ook een Crossley kocht was Jan Jaring, oud-marineofficier en directeur van het waterleidingbedrijf te Gouda. Jaring was getrouwd met de zuster van Arie Johan. Twee andere Crossley's zouden ook in Gouda zijn verkocht, de ene was groot en geel, de andere zag eruit als een hoge koets. Voorts zou Arie Johan zelf een Crossley hebben ontworpen, die door een familielid werd gebouwd, en heeft hij een petroleummotor gebouwd die geen succes werd. Cocky Stikkel wist nog het volgende over haar vader: 'Hij reed nu en dan met een automobiel zonder voorruit naar Amsterdam. Hij pakte zich dan in met kranten om het onderweg niet te koud te krijgen.' Wellicht betrof het hier een Crossley-chassis dat door Arie Johan naar een carrosseriebouwer in Amsterdam werd gereden. Het bedrij f van Crossley- importeur A.J. Stikkel jr. aan de Kanaalkade te Alkmaar, ca. 1928. Foto: collectie Regionaal Archief 15

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 2004 | | pagina 21